Hlavní obsah

experience [ɪkˈspɪərɪəns]

Podstatné jméno

  1. with sth zkušenost(i), praxe s čím získaná v zaměstnání ap.obvykle netvoří mn. číslospeak from experiencemluvit z vlastní zkušenosti
  2. zážitek, zkušenost, prožitek něco prožitéhoobvykle se členem, tvoří mn. číslo

Vyskytuje se v

chastening: chastening experiencepoučná zkušenost vytrestání

exhilarating: exhilarating experiencevzrušující zážitek

experienced: highly experiencedvelmi zkušený

hands-on: get hands-on experiencezkusit si to v praxi

out-of-body: out-of-body experiencezážitek mimo vlastní tělo pocity, které mají někteří lidé během klinické smrti

professional: professional experienceprofesní/odborná praxe

rewarding: rewarding experienceobohacující/užitečná/cenná zkušenost

few: It's an experience for the few.Je to zážitek pro pár vyvolených.