Hlavní obsah

zkoušet

Nedokonavé sloveso

  1. (ověřovat kvalitu ap.) co try (out), be trying sth(testovat) test sthzkoušet čí trpělivosttry sb's patienceZatím jsem to nezkoušel.I haven't tried it yet. viz též zkusit
  2. zkoušet (si) (oblečení) co try (on) sth
  3. (ověřovat znalosti) koho examine sb, koho/co test sb/sth(konat zkoušky) give examinationszkoušet koho z matematikyexamine sb in mathematics
  4. (pokoušet se) co try, attempt sth
  5. (divadelní hru ap.) co rehearse(procvičovat) practise sth

Vyskytuje se v

trpělivost: zkoušet čí trpělivosttry/tax sb's patience

bite: říct komu o co, zkoušet pumpnout koho o co, požádat koho o coAmE, hovor. put the bite on sb for sth

exam: zkoušet učitel ap.give exams

trial: (vy)zkoušet, zkusit cogive sth a trial

trier: stále to zkoušet, nevzdávat to, být nezmarbe a trier

try: Zkoušej to dál., Nevzdávej to.Keep trying.

zkoušet: zkoušet čí trpělivosttry sb's patience