Hlavní obsah

dolů

Vyskytuje se v

důl: povrchový důlsurface/strip/opencast mine

důl: zlatý/stříbrný/uhelný/solný důlgold/silver/coal/salt mine

hlubinný: hlubinný důlunderground mine

povrchový: horn. povrchový důlsurface/BrE opencast/AmE strip mine

přecenit: přecenit co směrem nahoru/dolůmark sth up/down

řeka: dolů po řecedownstream, down-river, down the river

solný: solný důlsalt mine

stříbrný: stříbrný důlsilver mine

tady: tady dole/uvnitř/nahoředown/in/up here

uhelný: horn. uhelný důlcoal mine, colliery

uvozovka: uvozovky dole/nahořecituji quote/unquote

zlatý: zlatý důl i přen.gold mine

dole: na straně 8 doleat the bottom of page 8

nahoru: nahoru a dolůup and down

s, se: dolů s kopcedown the hill, downhill

schod: Jděte po schodech nahoru/dolů.Go upstairs/downstairs.

uranový: uranový důluranium mine

klobouk: klobouk dolů před kýmhats off to sb

odshora: odshora až dolů celýfrom top to bottom

slibovat: slibovat komu hory dolypromise sb the moon