Hlavní obsah

lowering [ˈləʊərɪŋ]

Vyskytuje se v

lower case: lower case (letters)malá písmena

tone: lower the tone of sthubírat na úrovni čemu, snižovat úroveň čeho

Devonian: Lower/Upper Devonianspodní/svrchní devon

jaw: lower jawspodní čelist

leg: lower legnoha od kolena dolů

limb: upper/lower limbhorní/dolní končetina

lower: lower bodyspodní část těla

molar: lower right first molaršestka vpravo dole

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

undercarriage: retract/lower the undercarriagezatáhnout/vysunout podvozek

anchor: lower/pull up the anchorspustit/vytáhnout kotvu

dýchací: upper/lower airwaysanat. horní/dolní cesty dýchací

komora: the Lower Chamber, Lower House, BrE House of Commons, AmE House of Representativesdolní komora

malý: lower case (letters)malá písmena v sazbě ap.

nízký: lower animalszool. nižší živočichové

písmeno: small letter, lower-case lettermalé písmeno

poslanecký: Chamber of Deputies, lower houseposlanecká sněmovna

ret: lower lip, řidč. underlipdolní ret

sněmovna: the Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/CommonsHorní/Dolní sněmovna

spodní: lower jawanat. spodní čelist

stupeň: BrE lower secondary school, AmE junior high (school)druhý stupeň (základní školy)

víčko: upper/lower eyelidhorní/dolní víčko

vlajka: raise/lower the flagvytáhnout/spustit vlajku

zrak: lower one's eyes, cast one's eyes downsklopit zrak

klopit: lower one's eyesklopit oči/zrak

kvalitní: lower/of poorer quality, poorerméně kvalitní

přeřadit: BrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/downpřeřadit na vyšší/nižší rychlost

sklopit: lower/drop one's eyessklopit oči/zrak

slevit: lower one's sightsslevit ze svých nároků

vrstva: lower/middle/upper classnižší/střední/vyšší vrstva

guard: lower one's guard, let one's guard downztratit ostražitost, přestat si dávat pozor