Hlavní obsah

lowering [ˈləʊərɪŋ]

Vyskytuje se v

guard: lower one's guard, let one's guard downztratit ostražitost, přestat si dávat pozor

lower case: lower case (letters)malá písmena

tone: lower the tone of sthubírat na úrovni čemu, snižovat úroveň čeho

Devonian: Lower/Upper Devonianspodní/svrchní devon

jaw: lower jawspodní čelist

leg: lower legnoha od kolena dolů

limb: upper/lower limbhorní/dolní končetina

lower: lower bodyspodní část těla

lower: the Lower HouseDolní sněmovna

lower: lower courtsoud nižší instance

lower: lower animalsnižší živočichové

molar: lower right first molaršestka vpravo dole

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

undercarriage: retract/lower the undercarriagezatáhnout/vysunout podvozek

anchor: lower/pull up the anchorspustit/vytáhnout kotvu

dýchací: anat. horní/dolní cesty dýchacíupper/lower airways

komora: dolní komorathe Lower Chamber, Lower House, BrE House of Commons, AmE House of Representatives

malý: malá písmena v sazbě ap.lower case (letters)

nízký: zool. nižší živočichovélower animals

písmeno: malé písmenosmall letter, lower-case letter

poslanecký: poslanecká sněmovnaChamber of Deputies, lower house

ret: dolní retlower lip

sněmovna: Horní/Dolní sněmovnathe Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/Commons

spodní: anat. spodní čelistlower jaw

stupeň: druhý stupeň (základní školy)BrE lower secondary school, AmE junior high (school)

víčko: horní/dolní víčkoupper/lower eyelid

vlajka: vytáhnout/spustit vlajkuraise/lower the flag

zrak: sklopit zraklower one's eyes, cast one's eyes down

klopit: klopit oči/zraklower one's eyes

kvalitní: méně kvalitnílower/of poorer quality, poorer

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

sklopit: sklopit oči/zraklower/drop one's eyes

slevit: slevit ze svých nárokůlower one's sights

spodní: spodní část tělalower (part of the) body

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class