Hlavní obsah

current [ˈkʌrənt]

Podstatné jméno

  1. proud, tok vody ap.
  2. elektr.proudlow/high-(voltage) currentslaboproud/silnoproud

Vyskytuje se v

cross-current: cross-currentstřecí plochy předměty neshody

account: current accountběžný účet

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

electric: electric currentelektrický proud

induced: fyz. induced currentindukovaný proud

source: tech. source currentzdrojový proud

běžný: ekon. běžný účetcurrent account, AmE checking account

elektrický: elektrický proudelectric(al) current, hovor. power

proud: mořský proudsea current

proud: střídavý/stejnosměrný proudalternating/direct current, zkr. AC/DC

stejnosměrný: stejnosměrný prouddirect current, zkr. DC, dc

střídavý: elektr. střídavý proudalternating current

teplý: geogr. teplý mořský proudwarm sea current

účet: běžný účetcurrent/AmE checking account

výdaj: běžné výdajeekon. na chod firmy current expenses, dle rozpočtu ap. current expenditures, pravidelné, nutné BrE outgoings

proud: teplý proud v moři, vzduchu ap.warm current