Hlavní obsah

current [ˈkʌrənt]

Podstatné jméno

  1. proud, tok vody ap.
  2. elektr.proudlow/high-(voltage) currentslaboproud/silnoproud

Vyskytuje se v

cross-current: cross-currentstřecí plochy předměty neshody

account: current accountběžný účet

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

current: low/high-(voltage) currentslaboproud/silnoproud

electric: electric currentelektrický proud

induced: fyz. induced currentindukovaný proud

source: tech. source currentzdrojový proud

běžný: current account, AmE checking accountekon. běžný účet

elektrický: electric(al) current, hovor. powerelektrický proud

proud: sea currentmořský proud

stejnosměrný: direct current, zkr. DC, dcstejnosměrný proud

střídavý: alternating currentelektr. střídavý proud

teplý: warm sea currentgeogr. teplý mořský proud

účet: current/AmE checking accountběžný účet

výdaj: ekon. na chod firmy current expenses, dle rozpočtu ap. current expenditures, pravidelné, nutné BrE outgoingsběžné výdaje