Hlavní obsah

popular [ˈpɒpjʊlə]

Vyskytuje se v

appeal: have a popular appeallíbit se/zamlouvat se širokým vrstvám, oslovovat široké vrstvy

demand: by popular demandna přání veřejnosti jelikož si to veřejnost žádá

mood: popular moodvšeobecný názor

request: by popular requestna všeobecné přání velké většiny ap.

hudba: klasická/vážná/taneční/populární/komorní/lidová/pochodová hudbaclassical/serious/dance/popular/chamber/folk/march(ing) music

lidový: lidová moudrostpopular wisdom

naučný: (populárně) naučná literatura(popular) science books

těšit se: těšit se velkému zájmu u kohobe very popular with sb

lidový: za lidové cenyat popular prices, at very affordable prices

všeobecný: všeobecné míněnípopular opinion