Hlavní obsah

popular [ˈpɒpjʊlə]

Vyskytuje se v

appeal: have a popular appeallíbit se/zamlouvat se širokým vrstvám, oslovovat široké vrstvy

mood: popular moodvšeobecný názor

hudba: classical/serious/dance/popular/chamber/folk/march(ing) musicklasická/vážná/taneční/populární/komorní/lidová/pochodová hudba

lidový: popular wisdomlidová moudrost

naučný: (popular) science books(populárně) naučná literatura

těšit se: be very popular with sbtěšit se velkému zájmu u koho

všeobecný: popular opinionvšeobecné mínění

popular: popular press(běžný) tisk neodborný