Hlavní obsah

co-operative, cooperative [kəʊˈɒpərətɪv or -ˈɒprə-]

Vyskytuje se v

co-operative: housing co-operativebytové družstvo