Hlavní obsah

financial [faɪˈnænʃəl or fɪˈ-]

Vyskytuje se v

constraint: financial/time constraintsfinanční/časová omezení

hardship: financial hardshipfinanční potíže platební neschopnost ap.

officer: financial officerfinanční referent

state: financial statefinanční situace

stringency: financial stringencyfinanční tíseň, nedostatek peněz

year: financial yearfinanční rok

majetkový: financial disclosure (report)majetkové přiznání

nejistota: financial uncertaintyfinanční nejistota

potíž: financial difficultiesfinanční potíže

ústav: financial institutionpeněžní ústav

závazek: financial obligations, liabilitiesfinanční závazky

zdroj: suroviny ap. resources, finance funds, financial meanszdroje

ztráta: financial lossesfinanční ztráty

financial: financial housefinanční dům, přen. finance osobní ap.