Hlavní obsah

residence [ˈrezɪdəns]

Podstatné jméno

  1. form.sídlo, rezidence, obydlíBrE hall of residence, AmE residence hall(studentská) kolej
  2. bydlištěplace of residence(místo) bydlištěin residencesídlící kde
  3. (trvalý) pobytcountry of residencezemě trvalého pobytutake up residenceusídlit se, začít bydlet kderesidence permitpovolení k (trvalému) pobytu

Vyskytuje se v

bydliště: domicile, place of permanent residencetrvalé bydliště

pobyt: permanent residencetrvalý pobyt

studentský: BrE hall of residence, AmE dormitory, hovor. dormstudentská kolej

trvalý: permanent residencetrvalý pobyt

ubytovna: BrE hall of residence, AmE dormitory, hovor. dorm, residence hallstudentská ubytovna

kolej: live in the BrE halls (of residence)/AmE dorm/(residence) hall, v areálu univerzity live on campusbydlet na koleji v ubytovně

sídlo: summer residenceletní sídlo

permanent: permanent home/address/residencetrvalé bydliště

permit: residence permitpovolení k pobytu

principal: principal residencehlavní sídlo

residence: BrE hall of residence, AmE residence hall(studentská) kolej

hall: hall (of residence)studentská kolej