Hlavní obsah

residence [ˈrezɪdəns]

Podstatné jméno

  1. form.sídlo, rezidence, obydlíBrE hall of residence, AmE residence hall(studentská) kolejcertificate of residencepotvrzení o (daňovém) domicilu
  2. bydlištěplace of residence(místo) bydlištěin residencesídlící kde
  3. (trvalý) pobytcountry of residencezemě trvalého pobytutake up residenceusídlit se, začít bydlet kderesidence permitpovolení k (trvalému) pobytu

Vyskytuje se v

bydliště: trvalé bydlištědomicile, place of permanent residence

pobyt: trvalý pobytpermanent residence

pobyt: povolení k (trvalému) pobytupermanent residence permit

studentský: studentská kolejBrE hall of residence, AmE dormitory, hovor. dorm

trvalý: trvalý pobytpermanent residence

ubytovna: studentská ubytovnaBrE hall of residence, AmE dormitory, hovor. dorm, residence hall

kolej: bydlet na koleji v ubytovnělive in the BrE halls (of residence)/AmE dorm/(residence) hall, v areálu univerzity live on campus

sídlo: letní sídlosummer residence

permanent: permanent home/address/residencetrvalé bydliště

permit: residence permitpovolení k pobytu

principal: principal residencehlavní sídlo

hall: hall (of residence)studentská kolej