Hlavní obsah

bydliště

Podstatné jméno, rod střední

  • (místo pobytu) residence(adresa) addressform. abode, domiciletrvalé bydlištědomicile, place of permanent residenceadresa trvalého bydlištěpermanent addresspřechodné bydlištětemporary address

Vyskytuje se v

trvalý: adresa trvalého bydlištěpermanent address

address: permanent addressstálá adresa, adresa trvalého bydliště

matrimonial: matrimonial home(společné) bydliště manželů

permanent: permanent home/address/residencetrvalé bydliště

residence: place of residence(místo) bydliště

uproot: uproot osfodejít z domova, opustit domov, změnit bydliště