Hlavní obsah

bydliště

Podstatné jméno, rod střední

  • (místo pobytu) residence(adresa) addressform. abode, domiciletrvalé bydlištědomicile, place of permanent residenceadresa trvalého bydlištěpermanent addresspřechodné bydlištětemporary address

Vyskytuje se v

trvalý: adresa trvalého bydlištěpermanent address

address: stálá adresa, adresa trvalého bydlištěpermanent address

matrimonial: (společné) bydliště manželůmatrimonial home

permanent: trvalé bydlištěpermanent home/address/residence

residence: (místo) bydlištěplace of residence

uproot: odejít z domova, opustit domov, změnit bydlištěuproot osf

bydliště: trvalé bydlištědomicile, place of permanent residence