Hlavní obsah

domesticated [dəˈmestɪˌkeɪtɪd]

Vyskytuje se v

domesticated: She isn't very domesticated.Ona není moc do domácnosti.