Hlavní obsah

dvakrát

Číslovka

  • násobení počtutwice, two timesdvakrát větší nežtwice as big as sb/sthdvakrát týdnětwice a week

Vyskytuje se v

bod: získat dva body hráč ap.score two points

den: dvakrát za dentwice a day

dva, dvě: po dvou dva naráztwo at a time

dvojmo: vidět dvojmosee double, have double vision

lepší: dvakrát lepšítwice as good

měsíc: dvakrát za měsíctwice a month

měsíčně: dvakrát měsíčnětwice a month

neděle: dvě neděletwo weeks, hl. BrE fortnight

raz: raz dva rychlein no time, in a jiffy

tolik: dvakrát toliktwice as much

zlo: vybrat (si) menší ze dvou zelchoose the lesser of two evils

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

čítat: Knihovna čítá dva tisíce svazků.The library numbers two thousand volumes.

čtvrt: ve čtvrt na dvěat a quarter past one

lomit: mat. dvě lomeno třemitwo over three

maximálně: Týdně vykouřím maximálně dva doutníky.I smoke two cigars a week maximum.

měřit: Otec měří dva metry.My father is two metres tall.

nanejvýš: Dáme jim nanejvýš dva.We'll give them two at the most.

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.

navíc: dva dny navíctwo extra/more days

než: dvakrát vyšší než játwice as tall as me

o: o dva roky staršítwo years older

osoba: stůl pro dvě osobytable for two (people)/(persons)

ovládat: Ovládá oba jazyky bezvadně.Her command of both languages is perfect.

ozvat se: Ozvaly se dva výstřely.Two gunshots were heard.

pohřešovat: Pohřešují se dvě děti.Two children are/go missing.

pokutovat: Byl dvakrát pokutován.He was fined twice.

prohrát: Prohrál dvě stě korun.He lost two hundred crowns.

přepadnout: Přepadli mě dva chlapi.I was attacked/mugged by two guys.

rok: Jsou mu dva roky.He is two years old.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Three plus two equals five.

rozhlédnout se: rozhlédnout se na obě strany na přechodulook both ways

scházet: Schází dva žáci.Two pupils are missing.

spořádat: Spořádala dvě porce.She polished off two portions.

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

sto: dvě stětwo hundred

střelit: Dvakrát střelil.He fired two shots.

toast: Měl jsem dva tousty.I had two pieces of toast.

třetina: dvě třetiny čehotwo thirds of sth

týden: jednou/dvakrát za týdenonce/twice a week

velký: být dvakrát větší než cobe twice the size of sth

vést: Vedou o dvě branky.They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.

vyloupit: Byly vyloupeny dvě banky.Two banks were robbed.

vynásobit: vynásobeno dvěmamultiplied by 2

vypít: Vypil to dvěma doušky.He drank it up in two gulps.

vyvstat: Vyvstaly dvě otázky.Two questions arose.

zavazadlo: dvě zavazadlatwo pieces of luggage

levý: obě ruce levé.His fingers are all thumbs.

měřit: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

řezat: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap., Better (to be) safe than sorry.

táhnout: Ve dvou se to lépe táhne.Two is better than one.

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

click: výp. double-click (on) sthpoklepat, dvakrát kliknout, dvojkliknout na co

hand: two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

luggage: two pieces of luggagedvě zavazadla

meat: meat and two vegmaso se dvěma druhy zeleniny, BrE přen. nádobíčko mužské přirození

much: twice as muchdvakrát tolik

prong: přen. two-pronged attackútok na dvou frontách

size: be twice the size of sthbýt dvakrát větší než co

snap: AmE in a snapv mžiku, hned, jedna dvě velice rychle

table: a table for twostůl pro dva

thirty: sport. thirty alltřicet oba v tenise

two: in twospo dvou, ve dvojicích

two-horse: two-horse racezávod se dvěma (hlavními) favority

whammy: double whammydvojnásobné neštěstí, dvě pohromy najednou v jedné oblasti

world war: between the two world warsmezi dvěma sv. válkami

a, an: twice a daydvakrát denně

apiece: I gave them two apples apiece.Každému jsem dal dvě jablka.

appearance: He made two TV appearances.Dvakrát vystoupil v televizi.

as: twice as tall as medvakrát vyšší než já

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

both: both of these womenobě tyto ženy

contradictory: two contradictory lawsdva protichůdné zákony

could: He could be out in two months.Mohl by být venku za dva měsíce.

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

double: It is spelled with double l.Píše se to se dvěma l.

double: double the size of sthdvakrát větší než co

for: table for twostůl pro dva

from: Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

get in: I can't get in two more courses a week.Další dva kurzy v týdnu nezvládnu.

hundred: two hundred and twentydvě stě dvacet

in: It's two meters in length.Na délku to má dva metry.

junior: be two years sb's juniorbýt o dva roky mladší než kdo

keep: We keep two horses.Chováme dva koně.

lap: Two laps to go.Dvě kola do cíle.

last: This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.