Hlavní obsah

dvakrát

Číslovka

  • násobení počtutwice, two timesdvakrát větší nežtwice as big as sb/sthdvakrát týdnětwice a week

Vyskytuje se v

bod: získat dva body hráč ap.score two points

den: dvakrát za dentwice a day

dvakrát: dvakrát větší nežtwice as big as sb/sth

dvojmo: vidět dvojmosee double, have double vision

lepší: dvakrát lepšítwice as good

měsíc: dvakrát za měsíctwice a month

měsíčně: dvakrát měsíčnětwice a month

neděle: dvě neděletwo weeks, hl. BrE fortnight

raz: raz dva rychlein no time, in a jiffy

tolik: dvakrát toliktwice as much

zlo: vybrat (si) menší ze dvou zelchoose the lesser of two evils

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

čítat: Knihovna čítá dva tisíce svazků.The library numbers two thousand volumes.

čtvrt: ve čtvrt na dvěat a quarter past one

lomit: mat. dvě lomeno třemitwo over three

maximálně: Týdně vykouřím maximálně dva doutníky.I smoke two cigars a week maximum.

měřit: Otec měří dva metry.My father is two metres tall.

nanejvýš: Dáme jim nanejvýš dva.We'll give them two at the most.

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.

navíc: dva dny navíctwo extra/more days

než: dvakrát vyšší než játwice as tall as me

o: o dva roky staršítwo years older

osoba: stůl pro dvě osobytable for two (people)/(persons)

ovládat: Ovládá oba jazyky bezvadně.Her command of both languages is perfect.

ozvat se: Ozvaly se dva výstřely.Two gunshots were heard.

pohřešovat: Pohřešují se dvě děti.Two children are/go missing.

pokutovat: Byl dvakrát pokutován.He was fined twice.

prohrát: Prohrál dvě stě korun.He lost two hundred crowns.

přepadnout: Přepadli mě dva chlapi.I was attacked/mugged by two guys.

rok: Jsou mu dva roky.He is two years old.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Three plus two equals five.

rozhlédnout se: rozhlédnout se na obě strany na přechodulook both ways

scházet: Schází dva žáci.Two pupils are missing.

spořádat: Spořádala dvě porce.She polished off two portions.

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

sto: dvě stětwo hundred

střelit: Dvakrát střelil.He fired two shots.

třetina: dvě třetiny čehotwo thirds of sth

týden: jednou/dvakrát za týdenonce/twice a week

velký: být dvakrát větší než cobe twice the size of sth

vést: Vedou o dvě branky.They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.

vyloupit: Byly vyloupeny dvě banky.Two banks were robbed.

vynásobit: vynásobeno dvěmamultiplied by 2

vypít: Vypil to dvěma doušky.He drank it up in two gulps.

vyvstat: Vyvstaly dvě otázky.Two questions arose.

zavazadlo: dvě zavazadlatwo pieces of luggage

levý: Má obě ruce levé.His fingers are all thumbs.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

řezat: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap., Better (to be) save than sorry.

táhnout: Ve dvou se to lépe táhne.Two is better than one.

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

click: poklepat, dvakrát kliknout, dvojkliknout na covýp. double-click (on) sth

hand: dvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitutwo screws of the same hand

luggage: dvě zavazadlatwo pieces of luggage

prong: útok na dvou frontáchpřen. two-pronged attack

size: být dvakrát větší než cobe twice the size of sth

table: stůl pro dvaa table for two

thirty: třicet oba v tenisesport. thirty all

two: po dvou, ve dvojicíchin twos

two-horse: závod se dvěma (hlavními) favoritytwo-horse race

whammy: dvojnásobné neštěstí, dvě pohromy najednou v jedné oblastidouble whammy

world war: mezi dvěma sv. válkamibetween the two world wars

a, an: dvakrát dennětwice a day

apiece: Každému jsem dal dvě jablka.I gave them two apples apiece.

appearance: Dvakrát vystoupil v televizi.He made two TV appearances.

as: dvakrát vyšší než játwice as tall as me

assess: Byl vyloučen na dvě minuty.He was assessed a two-minute penalty.

between: Stála mezi dvěma stromy.She stood between two trees.

both: obě tyto ženyboth of these women

contradictory: dva protichůdné zákonytwo contradictory laws

could: Mohl by být venku za dva měsíce.He could be out in two months.

disqualify: Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.He was disqualified from driving for two years.

double: Mé číslo je tři tři, dva dva.My number is double three, double two.

for: stůl pro dvatable for two

from: Osm bez dvou je šest.Two from eight leaves six.

get: Získali jsme dva odlišné výsledky.We got two different results.

hundred: dvě stě dvacettwo hundred and twenty

in: Na délku to má dva metry.It has two meters in length.

junior: být o dva roky mladší než kdobe two years sb's junior

keep: Chováme dva koně.We keep two horses.

lap: Dvě kola do cíle.Two laps to go.

last: Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.This battery lasts twice as long.

may: Mohu říci, že oba jsou spolehliví.Both of them, I may say, are reliable.

more: ještě dvakráttwice more

o'clock: ve dvě hodinyat two o'clock

part: ve dvou částech, dvoudílný věc ap.in two parts

should: Do dvou bychom to měli mít hotové.We should have it finished by two.

slow: Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.My watch is two minutes slow.

twice: dvakrát tolik/víctwice as many/much

bedpost: (jen) mezi námi (dvěma), mezi námi děvčatybetween you and me and the bedpost

kill: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

limbo: být v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnostibe in limbo

dva, dvě: po dvou dva naráztwo at a time

imagination: capture sb's imaginationzaujmout, fascinovat koho

evade: evade capturevyhnout se zatčení, nebýt chycen

upoutat: capture/catch/grab/attract sb's attentionupoutat čí pozornost

aby: He fled the country lest he be captured.Utekl ze země, aby ho nezajali.