Hlavní obsah

dvojí

Číslovka

  1. (ve dvou druzích) two (kinds of)(o párových) two pairs of sth(soupravy) two sets of sthdvoje kalhotytwo pairs of trousers
  2. (dvojitý) double(se dvěma aspekty) dual(ve dvou formách ap.) two-prongeddvojí občanstvídual citizenshipvést dvojí životlead double life

Vyskytuje se v

bod: získat dva body hráč ap.score two points

dvoje: dvoje kalhotytwo pairs of trousers

dvojí: dvoje kalhotytwo pairs of trousers

džíny: jedny/dvoje džínya pair/two pairs of jeans

kalhoty: dvoje kalhotytwo pairs of trousers

neděle: dvě neděletwo weeks, hl. BrE fortnight

raz: raz dva rychlein no time, in a jiffy

zlo: vybrat (si) menší ze dvou zelchoose the lesser of two evils

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

čítat: Knihovna čítá dva tisíce svazků.The library numbers two thousand volumes.

čtvrt: ve čtvrt na dvěat a quarter past one

lomit: mat. dvě lomeno třemitwo over three

maximálně: Týdně vykouřím maximálně dva doutníky.I smoke two cigars a week maximum.

měřit: Otec měří dva metry.My father is two metres tall.

nanejvýš: Dáme jim nanejvýš dva.We'll give them two at the most.

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.

navíc: dva dny navíctwo extra/more days

o: o dva roky staršítwo years older

osoba: stůl pro dvě osobytable for two (people)/(persons)

ovládat: Ovládá oba jazyky bezvadně.Her command of both languages is perfect.

ozvat se: Ozvaly se dva výstřely.Two gunshots were heard.

pohřešovat: Pohřešují se dvě děti.Two children are/go missing.

prohrát: Prohrál dvě stě korun.He lost two hundred crowns.

přepadnout: Přepadli mě dva chlapi.I was attacked/mugged by two guys.

příslušnost: dvojí státní příslušnostdouble nationality/citizenship

rok: Jsou mu dva roky.He is two years old.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Three plus two equals five.

rozhlédnout se: rozhlédnout se na obě strany na přechodulook both ways

scházet: Schází dva žáci.Two pupils are missing.

schod: vyjít dvoje schodyclimb two flights of stairs

spořádat: Spořádala dvě porce.She polished off two portions.

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

sto: dvě stětwo hundred

třetina: dvě třetiny čehotwo thirds of sth

vést: Vedou o dvě branky.They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.

vyloupit: Byly vyloupeny dvě banky.Two banks were robbed.

vynásobit: vynásobeno dvěmamultiplied by 2

vypít: Vypil to dvěma doušky.He drank it up in two gulps.

vyvstat: Vyvstaly dvě otázky.Two questions arose.

zavazadlo: dvě zavazadlatwo pieces of luggage

levý: Má obě ruce levé.His fingers are all thumbs.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

táhnout: Ve dvou se to lépe táhne.Two is better than one.

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

double life: vést dvojí životlive a double life

dual: dvojí (státní) občanstvípráv. dual nationality

hand: dvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitutwo screws of the same hand

luggage: dvě zavazadlatwo pieces of luggage

prong: útok na dvou frontáchpřen. two-pronged attack

table: stůl pro dvaa table for two

thirty: třicet oba v tenisesport. thirty all

two: po dvou, ve dvojicíchin twos

two-horse: závod se dvěma (hlavními) favoritytwo-horse race

whammy: dvojnásobné neštěstí, dvě pohromy najednou v jedné oblastidouble whammy

world war: mezi dvěma sv. válkamibetween the two world wars

apiece: Každému jsem dal dvě jablka.I gave them two apples apiece.

assess: Byl vyloučen na dvě minuty.He was assessed a two-minute penalty.

between: Stála mezi dvěma stromy.She stood between two trees.

both: obě tyto ženyboth of these women

contradictory: dva protichůdné zákonytwo contradictory laws

could: Mohl by být venku za dva měsíce.He could be out in two months.

disqualify: Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.He was disqualified from driving for two years.

double: Mé číslo je tři tři, dva dva.My number is double three, double two.

for: stůl pro dvatable for two

from: Osm bez dvou je šest.Two from eight leaves six.

get: Získali jsme dva odlišné výsledky.We got two different results.

hundred: dvě stě dvacettwo hundred and twenty

in: Na délku to má dva metry.It has two meters in length.

junior: být o dva roky mladší než kdobe two years sb's junior

keep: Chováme dva koně.We keep two horses.

lap: Dvě kola do cíle.Two laps to go.

may: Mohu říci, že oba jsou spolehliví.Both of them, I may say, are reliable.

o'clock: ve dvě hodinyat two o'clock

part: ve dvou částech, dvoudílný věc ap.in two parts

should: Do dvou bychom to měli mít hotové.We should have it finished by two.

slow: Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.My watch is two minutes slow.

bedpost: (jen) mezi námi (dvěma), mezi námi děvčatybetween you and me and the bedpost

double standard: měřit dvojím metremhave/apply a double standard

kill: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

limbo: být v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnostibe in limbo

dva, dvě: po dvou dva naráztwo at a time