Hlavní obsah

dvakrát

Číslovka

  • násobení počtutwice, two timesdvakrát větší nežtwice as big as sb/sthdvakrát týdnětwice a week

Vyskytuje se v

bod: score two pointszískat dva body hráč ap.

den: twice a daydvakrát za den

dvakrát: twice as big as sb/sthdvakrát větší než

dvojmo: see double, have double visionvidět dvojmo

lepší: twice as gooddvakrát lepší

měsíc: twice a monthdvakrát za měsíc

měsíčně: twice a monthdvakrát měsíčně

neděle: two weeks, hl. BrE fortnightdvě neděle

raz: in no time, in a jiffyraz dva rychle

tolik: twice as muchdvakrát tolik

zlo: choose the lesser of two evilsvybrat (si) menší ze dvou zel

celá: zero point twožádná celá dvě desetiny 0,2

čítat: The library numbers two thousand volumes.Knihovna čítá dva tisíce svazků.

čtvrt: at a quarter past oneve čtvrt na dvě

lomit: two over threemat. dvě lomeno třemi

maximálně: I smoke two cigars a week maximum.Týdně vykouřím maximálně dva doutníky.

měřit: My father is two metres tall.Otec měří dva metry.

nanejvýš: We'll give them two at the most.Dáme jim nanejvýš dva.

narazit: I came across two errors.Narazil jsem na dvě chyby.

navíc: two extra/more daysdva dny navíc

než: twice as tall as medvakrát vyšší než já

o: two years oldero dva roky starší

osoba: table for two (people)/(persons)stůl pro dvě osoby

ovládat: Her command of both languages is perfect.Ovládá oba jazyky bezvadně.

ozvat se: Two gunshots were heard.Ozvaly se dva výstřely.

pohřešovat: Two children are/go missing.Pohřešují se dvě děti.

pokutovat: He was fined twice.Byl dvakrát pokutován.

prohrát: He lost two hundred crowns.Prohrál dvě stě korun.

přepadnout: I was attacked/mugged by two guys.Přepadli mě dva chlapi.

rok: He is two years old.Jsou mu dva roky.

rovnat se: Three plus two equals five.Tři plus dvě se rovná pět.

rozhlédnout se: look both waysrozhlédnout se na obě strany na přechodu

scházet: Two pupils are missing.Schází dva žáci.

spořádat: She polished off two portions.Spořádala dvě porce.

starat se: She looks after two kids.Stará se o dvě děti.

sto: two hundreddvě stě

střelit: He fired two shots.Dvakrát střelil.

toast: I had two pieces of toast.Měl jsem dva tousty.

třetina: two thirds of sthdvě třetiny čeho

týden: once/twice a weekjednou/dvakrát za týden

velký: be twice the size of sthbýt dvakrát větší než co

vést: They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.Vedou o dvě branky.

vyloupit: Two banks were robbed.Byly vyloupeny dvě banky.

vynásobit: multiplied by 2vynásobeno dvěma

vypít: He drank it up in two gulps.Vypil to dvěma doušky.

vyvstat: Two questions arose.Vyvstaly dvě otázky.

zavazadlo: two pieces of luggagedvě zavazadla

levý: His fingers are all thumbs.Má obě ruce levé.

moucha: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

řezat: Look before you leap., Better (to be) safe than sorry.Dvakrát měř, jednou řež.

táhnout: Two is better than one.Ve dvou se to lépe táhne.

zabít: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

click: výp. double-click (on) sthpoklepat, dvakrát kliknout, dvojkliknout na co

hand: two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

luggage: two pieces of luggagedvě zavazadla

meat: meat and two vegmaso se dvěma druhy zeleniny, BrE přen. nádobíčko mužské přirození

much: twice as muchdvakrát tolik

prong: přen. two-pronged attackútok na dvou frontách

size: be twice the size of sthbýt dvakrát větší než co

snap: AmE in a snapv mžiku, hned, jedna dvě velice rychle

table: a table for twostůl pro dva

thirty: sport. thirty alltřicet oba v tenise

two: in twospo dvou, ve dvojicích

two-horse: two-horse racezávod se dvěma (hlavními) favority

whammy: double whammydvojnásobné neštěstí, dvě pohromy najednou v jedné oblasti

world war: between the two world warsmezi dvěma sv. válkami

a, an: twice a daydvakrát denně

apiece: I gave them two apples apiece.Každému jsem dal dvě jablka.

appearance: He made two TV appearances.Dvakrát vystoupil v televizi.

as: twice as tall as medvakrát vyšší než já

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

both: both of these womenobě tyto ženy

contradictory: two contradictory lawsdva protichůdné zákony

could: He could be out in two months.Mohl by být venku za dva měsíce.

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

for: table for twostůl pro dva

from: Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

get in: I can't get in two more courses a week.Další dva kurzy v týdnu nezvládnu.

hundred: two hundred and twentydvě stě dvacet

in: It's two meters in length.Na délku to má dva metry.

junior: be two years sb's juniorbýt o dva roky mladší než kdo

keep: We keep two horses.Chováme dva koně.

lap: Two laps to go.Dvě kola do cíle.

last: This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.

may: Both of them, I may say, are reliable.Mohu říci, že oba jsou spolehliví.

more: twice moreještě dvakrát

o'clock: at two o'clockve dvě hodiny

part: in two partsve dvou částech, dvoudílný věc ap.

should: We should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.

twice: twice as many/muchdvakrát tolik/víc

dva, dvě: two at a timepo dvou dva naráz

bedpost: between you and me and the bedpost(jen) mezi námi (dvěma), mezi námi děvčaty

kill: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

limbo: be in limbobýt v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnosti