Hlavní obsah

vidět

Nedokonavé sloveso

  1. (vnímat zrakem) co/koho see sth/sb, co na kom(určitou vlastnost ap.) see sth in sbVidíš to (taky)?Can you see it (too)?Nikdy jsem to neviděl.I have never seen it.Byli tam viděni.They were seen there.Je to vidět.It can be seen., It's visible., (je to znát) You can tell., It shows.Tak vidíš. a máš toThere you goNemůžu ho ani vidět.I can't stand the sight of him., (nesnáším ho) I hate his guts.Ať už tě tu nevidím.Get lost.být vidětbe visible, (projevovat se) show, (být zahlédnut) be seen
  2. (nebýt slepý) see
  3. (potkávat) koho see, meet sbRád tě vidím.I am glad to see you.
  4. (nahlížet) see, (take a) viewJak to vidíte vy?How do you see it?, What's your take on this?Vidím to tak, že ...I take the view that ...
  5. (představovat si) see, imagine
  6. (považovat) v kom/čem co consider sb sth, regard sb as sth, see sb as sth

Vyskytuje se v

dvojmo: see double, have double visionvidět dvojmo

výše: see aboveviz výše

být: The mountain can be seen from far away.Horu je vidět z dálky.

dlouho: It's been a long time., hovor. Long time no see.Dlouho jsme se neviděli.

jak: He saw him smoking.Viděl ho, jak kouří.

naposled: When did you last see him?Kdys ho viděl naposled?

obrázek: What can you see in the picture?Co vidíte na obrázku?

padat: I saw a shooting star.Viděl jsem padat hvězdu.

popřít: He denied having seen her.Popřel, že ji viděl.

rád: I'm glad to see you.Jsem rád, že tě vidím.

růžově: I'm not too optimistic about it.Nevidím to příliš růžově.

vidět se: Long time no see., I haven't seen you for ages.Dlouho jsme se neviděli.

anathema: sb/sth is anathema to sbkdo nenávidí koho/co, kdo nemůže koho/co ani vidět, komu se hnusí co

below: see belowviz níže

bird's eye view: have a bird's eye view of sthvidět co z ptačí perspektivy

dewy-eyed: be dewy-eyedpříliš si to malovat, vidět věci příliš optimisticky

hindsight: with (the benefit of) hindsightpři pohledu nazpět, s odstupem času, viděno z dnešního pohledu, po úvaze

in: see sth in a mirrorvidět co v zrcadle

pink: hovor. see pink elephantsmít vidiny, vidět bílé myšky

already: I've already seen it.Už jsem to viděl.

can: The statue can be seen in a museum.Tu sochu můžete vidět v muzeu.

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

glad: I'm glad to see you.Rád vás vidím.

just: I've just seen him.Právě jsem ho viděl.

keen: I'm keen on seeing her.Strašně rád bych ji viděl.

last: When I saw her last ...Když jsem ji naposledy viděl ...

long: It's been a long time.Už je to dávno., Dlouho jsme se neviděli. při shledání ap.

must: You must see that film.Ten film musíš vidět.

show: The bruise doesn't show at all.Ta modřina není vůbec vidět.

that: the guy that I sawten chlap, co jsem ho viděl

the: The man I saw there.Ten muž, co jsem ho tam viděl.

this: I have never seen one like this.Nikdy jsem takovýhle neviděl.

view: I take the view that ...Vidím to tak, že ...

see: Long time no see.Dlouho jsme se neviděli. při setkání

vidět: be visible, projevovat se show, být zahlédnut be seenbýt vidět