Hlavní obsah

ti

Zájmeno

  • (tobě) (to) youKdo ti to dal?Who gave it to you?Já ti to vysvětlím.I will explain it to you.Líbí se ti to?Do you like it?To ti bylo něco!Oh man, that was something!viz též ty

Vyskytuje se v

balit: balit toco končit v práci knock off, definitivně BrE pack (it) in, vzdávat give* up sth

co: čím - tímstupňování the ... the ...

dopracovat: dopracovat todotáhnout to někam kam make* it to sth, dosáhnout achieve sth

dotáhnout: dotáhnout (to)dopracovat se get* swh, rise* to sth, hl. AmE make* sth

nandat: nandat toporazit komu thrash, hammer sb

natřít: natřít tozvítězit komu lick sb, wipe the floor with sb, have* sb for breakfast

: ať je (to) ... nebobe it ... or

během: během toho mezitím ap.meanwhile, někdy v té době (somewhere) along the line

čest: prokázat komu tu čestdo sb the honour

dát: dejme tomu ...(let's) suppose ..., let's assume

dělat: dělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sth

dlouho: čím déle, tím lépethe longer the better

do: Do toho!Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!

doba: od té dobyfrom that time on, since then

dokázat: dokázat tozvládnout hovor. make it, do it, uspět succeed, vyhrát ap. pull it off

dupnout: dupnout na to/plynstep on it, hl. AmE gun the engine, put one's foot down

hrotit: hrotit topush it/the issue

hůř: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

jít: Jdi na to/věc.Go for it.

klid: To chce klid.Take it easy!

kromě: kromě toho nadtomoreover, besides, navíc in addition to that, on top of that, dále further(more)

kvůli: kvůli tomu, abyin order to, so that

mimo: mimo tobesides that, navíc moreover, in addition to that, on top of that

místo: místo tohoinstead

mít: mám za to, že ...I think that ...

myslet: myslet to dobře s kýmmean well by sb

námaha: dát si tu námahu udělat cotake the trouble to do sth

namířit: namířit si to kamhead for sth

namísto: namísto tohoinstead

naproti: naproti tomujako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand, naopak per contra, over against

aby: Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.

adresa: Pošlete to na tuto adresu.Send it to this address.

ale: To je ale auto!What a car!

anglicky: Jak je to anglicky?How do you say it in English?

Angličan: Je to Angličan.He's English.

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

až na: všichni až na tebeeveryone but you

barva: Jakou to má barvu?What colour is it?

bavit: Baví mě to.I enjoy it.

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.

bez, beze: To je bez debaty.No doubt about that.

bezpečný: Takhle to bude bezpečnější.It will be safer this way.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

bezva: Je to bezva holka.She's a great girl.

bezvadně: Vypadá to bezvadně.It looks great/perfect.

blbě: Máš to blbě.You've got it wrong.

bleskovka: Byla to bleskovka.It was done in a flash.

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

bomba: To je bomba! parádaThat's cool!, Whacko!

borec: Ty jsi (fakt) borec!You (are) the man!

brát: Neber mi to.Don't take it away from me.

brát si: Neber si to tolik.Take it easy!

Brit: Je to Brit.He's British.

by: Byl bych ti pomohl.I would have helped you.

být: Není to daleko.It is not far away.

bývat: Býval to můj přítel.He used to be a friend of mine.

celkem: Celkem se mi to líbilo.I quite liked it.

cena: To je v ceně. zahrnutoIt's included (in the price).

cítit se: Dnes se na to necítím.I don't feel up to it today.

copak: Copak tě trápí?What's worrying you?, What is it that worries you?

ctít: To ho jenom ctí.That does him credit.

a: a to, a sicejmenovitě namely, that is