Hlavní obsah

ti

Zájmeno

  • (tobě) (to) youKdo ti to dal?Who gave it to you?Já ti to vysvětlím.I will explain it to you.Líbí se ti to?Do you like it?To ti bylo něco!Oh man, that was something!viz též ty

Vyskytuje se v

a: a to, a sicejmenovitě namely, that is

balit: balit toco končit v práci knock off, definitivně BrE pack (it) in, vzdávat give* up sth

co: čím - tímstupňování the ... the ...

dopracovat: dopracovat todotáhnout to někam kam make* it to sth, dosáhnout achieve sth

dotáhnout: dotáhnout (to)dopracovat se get* swh, rise* to sth, hl. AmE make* sth

nandat: nandat toporazit komu thrash, hammer sb

natřít: natřít tozvítězit komu lick sb, wipe the floor with sb, have* sb for breakfast

a: tu a tamnow and then

: ať je (to) ... nebobe it ... or

během: během toho mezitím ap.meanwhile, někdy v době (somewhere) along the line

během: během toho co ...while ...

co: čím více, tím lépethe more the better

čest: prokázat komu tu čestdo sb the honour

dát: dejme tomu ...(let's) suppose ..., let's assume

dělat: dělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sth

dlouho: čím déle, tím lépethe longer the better

do: Do toho!Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!

doba: od dobyfrom that time on, since then

doba: do dobyuntil then

doba: tou dobouby then, by that time

dokázat: dokázat tozvládnout hovor. make it, do it, uspět succeed, vyhrát ap. pull it off

dotáhnout: někam to dotáhnoutmake it in the world, go far, prosadit se get on

dupnout: dupnout na to/plynstep on it, hl. AmE gun the engine, put one's foot down

hrotit: hrotit topush it/the issue

hůř: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

jít: Jdi na to/věc.Go for it.

klid: To chce klid.Take it easy!

kromě: kromě toho nadtomoreover, besides, navíc in addition to that, on top of that

kvůli: kvůli tomu, abyin order to, so that

mimo: mimo tobesides that, navíc moreover, in addition to that, on top of that

místo: místo tohoinstead

mít: mám za to, že ...I think that ...

myslet: myslet to dobře s kýmmean well by sb

námaha: dát si tu námahu udělat cotake the trouble to do sth

namířit: namířit si to kamhead for sth

namísto: namísto tohoinstead

naproti: naproti tomujako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand

aby: Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.

aby: Má dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.

aby: Už aby tu byli.I can't wait for them to come.

adresa: Pošlete to na tuto adresu.Send it to this address.

ale: To je ale auto!What a car!

anglicky: Jak je to anglicky?How do you say it in English?

Angličan: Je to Angličan.He's English.

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

: Pospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.

: Zavolej jim, ať to neposílají.Call them not to send it.

až na: všichni až na tebeeveryone but you

barva: Jakou to má barvu?What colour is it?

bát se: Toho bych se nebál.I wouldn't worry about that.

bavit: Baví mě to.I enjoy it.

bavit: Už mě to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.

bez, beze: To je bez debaty.No doubt about that.

bezpečný: Takhle to bude bezpečnější.It will be safer this way.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

bezva: Je to bezva holka.She's a great girl.

bezvadně: Vypadá to bezvadně.It looks great/perfect.

bída: To je ale bída. špatná kvalitaThat's shameful(ly poor).

blbě: Máš to blbě.You've got it wrong.

bleskovka: Byla to bleskovka.It was done in a flash.

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

bomba: To je bomba! parádaThat's great/cool!, Wow!

borec: Ty jsi (fakt) borec!You (are) the man!

brát: Neber mi to.Don't take it away from me.

brát: Bere to příliš vážně.He takes it too seriously.

brát: (Já to) beru.dohodnuto It is a deal., jdu do toho I am in., přijímám I accept.

brát si: Neber si to tolik.Take it easy!

Brit: Je to Brit.He's British.

by: Byl bych ti pomohl.I would have helped you.

by: Kdyby to byl věděl, byl by ti pomohl.If he had known that, he would have helped you.

být: Není to daleko.It is not far away.

být: Bylo to dávno.It was a long time ago.

být: být s tobe able, be in a fit state to do sth

být: Ten svetr byl můj.The sweater was mine.

být: Ten kabát je její.The coat belongs to her.

být: Co je ti?What's the matter with you?

být: Je mi to divné.I find it strange.

být: Co je ti po tom?It's none of your business!

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

bývat: Býval to můj přítel.He used to be a friend of mine.

celkem: Celkem se mi to líbilo.I quite liked it.

cena: To je v ceně. zahrnutoIt's included (in the price).

cena: To nemá cenu. je to zbytečnéIt is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.

cítit se: Dnes se na to necítím.I don't feel up to it today.

co: Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!