Hlavní obsah

až na

Vyskytuje se v

na: až navyjádření výjimky except for, but

: mokrý až na kůžisoaked to the skin

výjimka: až na malé/nepatrné výjimkywith only/save for minor exceptions

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Wait your turn.

konec: až na samém konciat the very end

promoknout: Promokli jsme až na kůži.We got soaked to the skin.

zmrzlý: zmrzlý (až) na kost prokřehlýfrozen stiff, chilled to the bone

apart: až na to, že... omezující okolnostapart from the fact that ...

except: až na to, že, jenže omezeníexcept that

exception: až na pár výjimekwith a few exceptions

limit: až do krajnosti, až na doraz po nejzazší mezto the limit(s)

only: až naonly for

rear: být až na konci, být poslední ve frontě ap.be at the rear of sth

drenched: promoklý až na kůžidrenched to the skin

až na: všichni až na tebeeveryone but you