Hlavní obsah

before [bɪˈfɔː]

Předložka

  1. před čím jistým termínemporovnej s agoDon't call before eight.Nevolej před osmou.
  2. form.před kým/čím místně i přen.
  3. before one před sebou v budoucnu
  4. come before sb/sth být důležitější než kdo/co, mít přednost před čímHer children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

Vyskytuje se v

calm: the calm before the stormklid před bouří

cart: put the cart before the horsevzít věc za nesprávný konec, dělat to obráceně

come: come before sth/to sthpřijít před co/k čemu, dostat se před co/k čemu soud ap.

ever: ever (before)kdy(koliv) předtím u srovnávání

last: before lastpředminulý, předposlední co

lay before: lay sth beforesb form. předložit komu co, přednést plán, návrh, informaci

long: before longzanedlouho

put before: put sth beforesth řadit co před co, upřednostňovat co před čím

best: best-before (date)spotřebujte do, minimální trvanlivost do na obalech ap.

bring: bring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

day: the day before yesterdaypředevčírem

daylight: before daylightpřed úsvitem, před svítáním

equality: equality before the lawrovnost před zákonem

fact: before the factpřed spácháním činu, před činem vykonaný ap.

know: before you know itnež se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojde

last: the year before lastpředloni

noon: before noondopoledne

profit: ekon. profit before tax/after taxzisk před zdaněním/po zdanění

proposal: lay a proposal before the Housepředložit sněmovně návrh (zákona)

well: well before sthdlouho před čím

which: before whichpřed nímž

yesterday: the day before yesterdaypředevčírem

enter: before entering the buildingpřed vstupem do budovy

go: Eat it before it goes cold.Sněz to, než to vychladne.

last: the night before lastpředminulou noc

live: Where did you live before?Kde jste žil předtím?

manage: We won't manage it before eight.Před osmou to nestihneme.

might: You might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!

put: She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.