Hlavní obsah

tolikátý

Vyskytuje se v

kolik: tolik ... kolikas much/many ... as ...

třikrát: třikrát tolikthree times as much/many, threefold

brát si: Neber si to tolik.Take it easy!

discuss: hodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.much discussed

much: ... krát tolik/více (než) o množství... times as much (as)

again: (ještě) jednou tolikas much again

need: Nemuseli jsme utratit tolik peněz.We needn't have spent so much money.

twice: dvakrát tolik/víctwice as many/much

what: Museli použít tolik peněz, kolik měli.They had to use what money they had.

guess: Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.Your guess is as good as mine.

tolik: dvakrát toliktwice as much