Hlavní obsah

old [əʊld]

Přídavné jméno

  1. starý vysokého věkuHow old are you?Kolik ti je let?five years older thano pět let starší nežold bachelorstarý mládenecold maidstará pannahovor. one's old manstarej/stará označení pro partnera
  2. bývalý partner, věc

Vyskytuje se v

biddy: baba, stará megera(old) biddy

chip: jablko, které nepadlo daleko od stromua chip off the old block

codger: dědula, dědek, strejcold codger

crock: křáp, vrak(old) crock

dirty: starý chlípníkdirty old man

elder: bez černý(European) elder

fart: suchar, nudný patron(old) fart

geezer: děda, starý paprika(old) geezer

hat: přežitekold hat

old: staří (lidé)the old

bag: stará škatuleold bag

bat: stará ochechule/megera/babaslang. old bat

brother: mladší/starší bratryounger/elder brother

chivalry: starosvětská dvornostold-fashioned chivalry

eldest: hráč otevírající hru v kartácheldest hand

English: staroangličtinaold English

five: pětiletý věkemfive year(s) old

grow: (ze)stárnoutgrow older

home: domov důchodců, domov pro senioryold people's home, home for the elderly, retirement home

lag: recidivista, starý kriminálníkold lag

live: dožít se vysokého věkulive to a ripe old age

maid: stará pannahanl. old maid

old age: ve stáříin one's old age

old-fashioned: veterán auto starší výrobyold-fashioned car

pension: starobní důchodold age pension

pensioner: starobní důchodceold age pensioner

Slavonic: staroslověnštinaold (church) Slavonic

son: starší/mladší synelder/younger son

woman: stařenaold woman

enough: Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.He was old enough to work.

hang on: Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.These drivers hang on to their old cars.

matter: Nehledě na to, kolik je mi let ...No matter how old I am ...

tend: Stará auta jsou často hlučná.Old cars tend to be noisy.

to: Je dost starý na to, aby pracoval.He's old enough to work.

twice: Je dvakrát starší než já.He is twice as old as me., He is twice my age.

year: pětiletý hoch ap.five years old

bratr: mladší/starší bratryounger/elder brother

černý: černý bez(black) elder

dělat: dělat koho staršímmake sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sb

domov: domov důchodcůold people's home, rest home, retirement home, home for the elderly (people)

důchod: starobní důchod(old age) pension

chlípník: starý chlípníkdirty old man

kolčava: (lasice) kolčava(Old World) least weasel

starobní: starobní důchodceBrE old age pensioner, zkr. OAP

starý: stará pannazast. spinster, hanl. old maid

svět: Starý/Nový světthe Old/New World

vševěd: děd Vševěd v pohádkáchWise Old Man

vypadat: vypadat dobře/hrozně/staře/nešťastnělook good/awful/old/unhappy

zákon: bibl. Starý/Nový zákonthe Old/New Testament

dávný: před dávnými časy(long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yore

jak: Jak starý je?How old is he?

její: její starý přítelan old friend of hers

jejich: jejich starý přítelan old friend of theirs

kolik: Kolik je ti let?How old are you?, What is your age?

krám: staré krámy(old) junk, dávané na charitu ap. BrE jumble, AmE rummage

léto: Kolik je ti let?How old are you?

mnohem: Je mnohem starší.He's much older., He's a lot older.

o: o dva roky staršítwo years older

oproti: Oproti mně je daleko starší.He is much older compared to me.

porazit: porazit starý stromcut down an old tree

rok: Jsou mu dva roky.He is two years old.

rozpadat se: Staré domy se rozpadají.The old houses are crumbling (away).

sestra: mladší/starší sestralittle/elder sister

sloužit: Starý stroj ještě slouží.The old machine still works.

spokojit se: Spokojil bych se i se starším autem.I would be happy even with an older car.

stárnout: Jak stárneme ...As we grow older ...

starší: můj starší bratrmy older/elder/big brother

stáří: nemoci stářídiseases of old age

známka: známky stářísigns of old age

kolej: vrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejíget back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to type

láska: stará/bývalá láskaold flame

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.

písnička: To je stará písnička.It's the same old story.