Hlavní obsah

old [əʊld]

Přídavné jméno

  1. starý vysokého věkuHow old are you?Kolik ti je let?five years older thano pět let starší nežold bachelorstarý mládenecold maidstará pannahovor. one's old manstarej/stará označení pro partnera
  2. bývalý partner, věc

Vyskytuje se v

biddy: (old) biddybaba, stará megera

chip: a chip off the old blockjablko, které nepadlo daleko od stromu

codger: old codgerdědula, dědek, strejc

crock: (old) crockkřáp, vrak

dirty: dirty old manstarý chlípník

elder: (European) elderbez černý

fart: (old) fartsuchar, nudný patron

geezer: (old) geezerděda, starý paprika

hat: old hatpřežitek

bag: old bagstará škatule

bat: slang. old batstará ochechule/megera/baba

brother: younger/elder brothermladší/starší bratr

chivalry: old-fashioned chivalrystarosvětská dvornost

eldest: eldest handhráč otevírající hru v kartách

English: old Englishstaroangličtina

five: five year(s) oldpětiletý věkem

grow: grow older(ze)stárnout

home: old people's home, home for the elderly, retirement homedomov důchodců, domov pro seniory

lag: old lagrecidivista, starý kriminálník

live: live to a ripe old agedožít se vysokého věku

maid: hanl. old maidstará panna

old age: in one's old ageve stáří

old-fashioned: old-fashioned carveterán auto starší výroby

pension: old age pensionstarobní důchod

pensioner: old age pensionerstarobní důchodce

Slavonic: old (church) Slavonicstaroslověnština

son: elder/younger sonstarší/mladší syn

woman: old womanstařena

enough: He was old enough to work.Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.

hang on: These drivers hang on to their old cars.Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.

matter: No matter how old I am ...Nehledě na to, kolik je mi let ...

tend: Old cars tend to be noisy.Stará auta jsou často hlučná.

to: He's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

twice: He is twice as old as me., He is twice my age.Je dvakrát starší než já.

year: five years oldpětiletý hoch ap.

bratr: mladší/starší bratryounger/elder brother

černý: černý bez(black) elder

dělat: dělat koho staršímmake sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sb

domov: domov důchodcůold people's home, rest home, retirement home, home for the elderly (people)

důchod: starobní důchod(old age) pension

chlípník: starý chlípníkdirty old man

kolčava: (lasice) kolčava(Old World) least weasel

starobní: starobní důchodceBrE old age pensioner, zkr. OAP

starý: stará pannazast. spinster, hanl. old maid

starý: starý mládenec(old) bachelor

starý: Staré Městothe Old Town

starý: bibl. Starý zákonthe Old Testament

starý: starý rok končícíold/past year

svět: Starý/Nový světthe Old/New World

vševěd: děd Vševěd v pohádkáchWise Old Man

vypadat: vypadat dobře/hrozně/staře/nešťastnělook good/awful/old/unhappy

zákon: bibl. Starý/Nový zákonthe Old/New Testament

dávný: před dávnými časy(long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yore

jak: Jak starý je?How old is he?

její: její starý přítelan old friend of hers

jejich: jejich starý přítelan old friend of theirs

kolik: Kolik je ti let?How old are you?, What is your age?

krám: staré krámy(old) junk, dávané na charitu ap. BrE jumble, AmE rummage

léto: Kolik je ti let?How old are you?

mnohem: Je mnohem starší.He's much older., He's a lot older.

o: o dva roky staršítwo years older

oproti: Oproti mně je daleko starší.He is much older compared to me.

porazit: porazit starý stromcut down an old tree

rok: Jsou mu dva roky.He is two years old.

rok: Kolik je ti roků?How old are you?

rozpadat se: Staré domy se rozpadají.The old houses are crumbling (away).

sestra: mladší/starší sestralittle/elder sister

sloužit: Starý stroj ještě slouží.The old machine still works.

spokojit se: Spokojil bych se i se starším autem.I would be happy even with an older car.

stárnout: Jak stárneme ...As we grow older ...

starší: můj starší bratrmy older/elder/big brother

starý: nejstarší člověk na světěthe oldest man in the world

starý: Jak je starý?How old is he?

stáří: nemoci stářídiseases of old age

známka: známky stářísigns of old age

kolej: vrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejíget back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to type

láska: stará/bývalá láskaold flame

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.

písnička: To je stará písnička.It's the same old story.

starý: staré zlaté časythe good old days