Hlavní obsah

v, ve

Předložka

  1. (daném prostoru) in(škole ap.) at(uvnitř) insideJe v domě.He is in the house.ve vesmíruin the spaceBylo to v televizi.It was on TV.
  2. (o dni) on(čas, okamžik ap.) at(zimě ap.) inve středuon WednesdayV kolik hodin?(At) what time?ve tři hodinyat three o'clock
  3. (v oblasti, odvětví ap.) in
  4. (o způsobu) in, onvyrábět ve velkémproduce on a large scaleve spěchuin a hurry
  5. (o jistém stavu) inv platnostiin effectbrát v úvahutake into consideration