Hlavní obsah

almost [ˈɔːlməʊst]

Vyskytuje se v

asleep: I was almost asleep.Už jsem skoro spal.

div: div (že) nealmost, nearly, hovor. damn near

chýlit se: chýlit se k závěru/ke koncibe drawing to a close/an end, be almost over

konec: být téměř u konce film ap.be almost over

docházet: Docházejí baterky.The batteries are low., AmE The batteries are almost dead.

chýlit se: Váš čas se chýlí ke konci!Your time is almost up!

strávit: Strávil jsem tam skoro rok.I spent there almost one year.

téměř: téměř nikdy/žádnýhardly ever/any, almost never/no

umřít: Málem jsme umřeli smíchy.We almost died laughing.

vytlačit: Řidič mě skoro vytlačil ze silnice.The driver almost ran/forced me off the road!

zbýt: Skoro nic nezbylo.There is almost nothing left.