Hlavní obsah

almost [ˈɔːlməʊst]

Vyskytuje se v

asleep: I was almost asleep.Už jsem skoro spal.

div: almost, nearly, hovor. damn neardiv (že) ne

chýlit se: be drawing to a close/an end, be almost overchýlit se k závěru/ke konci

konec: be almost overbýt téměř u konce film ap.

docházet: The batteries are low., AmE The batteries are almost dead.Docházejí baterky.

strávit: I spent there almost one year.Strávil jsem tam skoro rok.

téměř: hardly ever/any, almost never/notéměř nikdy/žádný

umřít: We almost died laughing.Málem jsme umřeli smíchy.

zbýt: There is almost nothing left.Skoro nic nezbylo.

almost: It's almost ready.Je to skoro hotové.