Hlavní obsah

asleep [əˈsliːp]

Přídavné jméno

  • spícíI was almost asleep.Už jsem skoro spal.be asleepspát

Přídavné jméno

  1. fall asleep usnout

Vyskytuje se v

fast: be fast asleeptvrdě spát, zařezávat

sound: be sound asleeptvrdě spát, spát hlubokým spánkem

fall: fall asleepusnout

tvrdě: be fast/sound asleep, be in a deep sleep, sleep deeply, hovor. be dead to the worldtvrdě spát

spát: Are you asleep?Spíš?

asleep: fall asleepusnout