Hlavní obsah

acquaint [əˈkweɪnt]

Vyskytuje se v

acquainted: seznámit se s kýmget/become acquainted with sb

acquaint: seznámit se i vzájemněget/become acquainted