Hlavní obsah

advise [ədˈvaɪz]

Sloveso

  1. sb to do sth (po)radit, doporučit komu, aby udělal co, sb not to do sth odrazovat koho od čehoadvise sb against sthodrazovat koho od čeho, varovat koho před čím, nedoporučovat komu co
  2. sb on sth poradit komu s čím, poskytnout komu radu ohledně čeho
  3. sb of sth form. oznámit komu co, informovat koho o čem, seznámit koho s čím
  4. be advised form.mít doporučeno důrazně, být instruován dle oficiálního dokumentu, řádu ap.sb is advised to do sthkomu se doporučuje aby udělal co, kdo by měl (u)dělat co

Vyskytuje se v

radno: Je radnoIt is advisable, sb is well advised to do sth, doporučuje se It is recommended that...

radit: Radil jsem mu, aby to nekupoval.I advised him not to buy it.