Hlavní obsah

advisable [ədˈvaɪzəbəl]

Přídavné jméno

  • form.vhodný, záhodný, doporučeníhodnýit is advisable to ...doporučuje se, je záhodno/radno ...

Vyskytuje se v

radno: Je radnoIt is advisable, sb is well advised to do sth, doporučuje se It is recommended that...

záhodný: Je záhodno ...It is advisable to ..., It is as well to ...