Hlavní obsah

advisable [ədˈvaɪzəbəl]

Přídavné jméno

  • form.vhodný, záhodný, doporučeníhodnýit is advisable to ...doporučuje se, je záhodno/radno ...

Vyskytuje se v

radno: It is advisable, sb is well advised to do sth, doporučuje se It is recommended that...Je radno

záhodný: It is advisable to ..., It is as well to ...Je záhodno ...

advisable: it is advisable to ...doporučuje se, je záhodno/radno ...