Hlavní obsah

radno

Příslovce

  • Je radnoIt is advisable, sb is well advised to do sth, (doporučuje se) It is recommended that...Není radno dělat coIt is inadvisable to do sth

Vyskytuje se v

advisable: doporučuje se, je záhodno/radno ...it is advisable to ...

radno: Je radnoIt is advisable, sb is well advised to do sth, doporučuje se It is recommended that...