Hlavní obsah

warn [wɔːn]

Vyskytuje se v

warn away: warn sb awayfrom sth varovat koho před čím aby to nečinil, odrazovat, zrazovat koho od čeho

warn off: warn sb offsth odradit, odrazovat koho od čeho, varovat koho před čím

advance: advance warningvarování předem, předběžné varování

early-warning: early-warning systemsystém včasného varování

profit: profit warningoznámení snížení předpokládaného zisku firmou

warning: give sb a warningvarovat koho

warning: a few days' warningupozornění několik dní dopředu

sound: sound a warning to sbvarovat koho

poplach: požární poplachfire alarm/warning

včasný: systém včasného varováníearly-warning system

výstraha: dát komu výstrahugive sb a warning

výstražný: výstražný signálwarning/danger signal

výstražný: výstražný výstřel (do vzduchu)warning shot (in the air)

výstražný: dopr. výstražný trojúhelníkwarning triangle

znamení: výstražné znameníwarning sign

varovat: Varoval ho, aby to nedělal.He warned him not to do it.

zahrozit: zahrozit prstem komuwag one's finger at sb, raise a warning finger to sb