Hlavní obsah

apply [əˈplaɪ]

Sloveso-ie-

  1. for sth (po)žádat, zažádat o co, ucházet se o coapply for a jobžádat o místo, ucházet se o práci
  2. apply osf to sth věnovat se čemu, soustředit se na co, zabývat se čím v práciapply one's mind to sthsoustředit se na co, zabývat se čím v práci
  3. to sb/sth týkat se koho/čeho, platit pro koho/co, vztahovat se na koho/co pravidlo, poznámkaThat applies to you as well.To platí i pro tebe.
  4. použít, uplatnit, aplikovat pravidlo, systém, dovednostapply the brakes(začít) brzdit

Vyskytuje se v

applied: applied artsužitá umění

applied: school of applied artsuměleckoprůmyslová škola

applied: applied mathematicsaplikovaná matematika

asylum: apply for political asylumžádat o politický azyl

brake: apply the brakes(začít) brzdit

citizenship: apply for/be granted citizenship(za)žádat o/dostat občanství

handbrake: apply/release the handbrakezatáhnout/povolit ruční brzdu

patent: apply/file for a patent for/on sthpodat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na co

pressure: apply pressurestlačit, použít tlaku, vyvinout tlak

restriction: apply restrictionszavést omezení

scholarship: apply for a scholarshipzažádat o stipendium

science: applied scienceaplikovaná věda, věda užitá v praxi

visa: apply for a visa(za)žádat o vízum

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

double standard: have/apply a double standardměřit dvojím metrem

občanství: (za)žádat o státní občanstvíapply for citizenship

podání: podání žádosti o cofiling an application, zažádání applying for sth, soudní ap. filing a petition

přistěhovalecký: požádat o přistěhovalecké vízumapply for an immigration visa

užitý: užité uměníapplied art(s)

vízum: (za)žádat o vstupní/výjezdní/tranzitní vízumapply for an entry/exit/transit visa

zatažený: se zataženou ruční brzdouwith the handbrake on/applied

žádat: žádat o místo/práciapply for a job

žádost: podat (si) žádost o coapply, submit/make/file an application for sth

grant: požádat o grantapply for a grant

hlásit se: hlásit se na vysokou školuapply for admission to a university, AmE apply to college

mazat: mazat co mastíapply ointment to sth

přihlásit se: přihlásit se na vysokou školuapply for admission to university, AmE apply to college

přihláška: podat si přihlášku o přijetíapply for admission

vztahovat se: Na ně se to nevztahuje.It doesn't apply to them.

zažádat: Zažádal o stipendium.He applied for a scholarship.