Hlavní obsah

přesto

Příslovce

  • přesto, žedespite the fact that, (ačkoli) even though, although

Vyskytuje se v

však: přece však, přesto všakpřesto yet, but, still, nicméně nevertheless

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

fact: přesto, žedespite the fact that

still: přesto, i takhovor. still and all

yet: Nejím moc a přesto jsem tlustý.I don't eat much, yet I am fat.