Hlavní obsah

fact [fækt]

Podstatné jméno

  1. despite the fact thatpřesto, žeapart from the fact thatkromě toho, žein view of the fact thatproto, že, jelikož, s ohledem na to, že, z toho důvodu, že
  2. the fact that to, že, skutečnost, že při zdůraznění
  3. in (actual) fact, in point of fact vlastně, ve skutečnosti, přesněji (řečeno) při upřesnění faktu
  4. as a matter of fact vlastně, přesněji řečeno při upřesňování faktů

Vyskytuje se v

fact of life: detaily o sexu a rození dětí v podání pro dětithe facts of life

head: vzít si do hlavy, usmyslit si, umanout si myšlenku, představu ap.get a fact into one's head

matter: pravda je takováthe fact of the matter is

apart: až na to, že... omezující okolnostapart from the fact that ...

assume: předpokládaná fakta případupráv. assumed facts

fact-finding: vyšetřovací komisefact-finding commission

nutrition: výživové hodnotynutrition facts

objection: faktická námitkapráv. objection in point of fact

question: věcná stránkaquestion of fact

actual: vlastně, ve skutečnosti, ve své podstatěin actual fact

alone: Už jen to...This fact alone...

podstata: v podstatěv zásadě basically, in essence, essentially, fundamentally, vlastně in (actual) fact, virtually, přísně vzato strictly speaking

přesto: přesto, žedespite the fact that, ačkoli even though, although

skutečně: Skutečně?Really?, Is that a fact?

sto: na sto procent vědět jistěfor a fact, for sure

vzhledem k: vzhledem k tomu, žegiven (the fact) that, in view of the fact that, jelikož since

skutečnost: ve skutečnostiin (actual) fact, in reality

totiž: Tak to totiž nebylo.In fact, that's not the way it was.

vadit: Vadí mu (to), že nemůže ...He doesn't like the fact that he can't ...

zvážit: zvážit faktaweigh the facts

fakt: Fakt? údivReally?, Is that a fact?, No kidding?

fact: to, že, skutečnost, že při zdůrazněníthe fact that