Hlavní obsah

fact [fækt]

Podstatné jméno

  1. fakt, skutečnost, pravdaafter the factex post, až po tom, až po činubefore the factpřed spácháním činu, před činem vykonaný ap.
  2. práv.skutek, trestný činhard factskonkrétní fakta

Podstatné jméno

  1. the fact that to, že, skutečnost, že daný faktdespite the fact thatpřesto, žeapart from the fact thatkromě toho, žein view of the fact thatproto, že, jelikož, s ohledem na to, že
  2. in (actual) fact, in point of fact vlastně, ve skutečnosti, přesněji (řečeno) při upřesnění faktu
  3. as a matter of fact vlastně, přesněji řečeno při upřesňování faktů

Vyskytuje se v

fact of life: the facts of lifedetaily o sexu a rození dětí v podání pro děti

head: get a fact into one's headvzít si do hlavy, usmyslit si, umanout si myšlenku, představu ap.

matter: the fact of the matter ispravda je taková

apart: apart from the fact that ...až na to, že... omezující okolnost

assume: práv. assumed factspředpokládaná fakta případu

error: error of factfaktická chyba

fact-finding: fact-finding commissionvyšetřovací komise

matter: as a matter of factpo pravdě řečeno, vlastně ve skutečnosti

nutrition: nutrition factsvýživové hodnoty

objection: práv. objection in point of factfaktická námitka

question: question of factvěcná stránka

actual: in actual factvlastně, ve skutečnosti, ve své podstatě

alone: This fact alone...Už jen to...

podstata: v podstatěv zásadě basically, in essence, essentially, fundamentally, vlastně in (actual) fact, virtually, přísně vzato strictly speaking

podstata: práv. skutková podstatafacts of the case

přesto: přesto, žedespite the fact that, ačkoli even though, although

skutečně: Skutečně?Really?, Is that a fact?

sto: na sto procent vědět jistěfor a fact, for sure

vzhledem k: vzhledem k tomu, žegiven (the fact) that, in view of the fact that, jelikož since

skutečnost: ve skutečnostiin (actual) fact, in reality

totiž: Tak to totiž nebylo.In fact, that's not the way it was.

vadit: Vadí mu (to), že nemůže ...He doesn't like the fact that he can't ...

zvážit: zvážit faktaweigh the facts

fakt: Fakt? údivReally?, Is that a fact?, No kidding?