Hlavní obsah

family [ˈfæmɪlɪ or ˈfæmlɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. rodina rodiče a děti, příbuzníimmediate familynejbližší rodinain the family wayv jiném stavu těhotnásingle-parent familyneúplná rodina jen s jedním z rodičůekon. family creditrodinný vyrovnávací příspěvek
  2. přen.děti
  3. rod, předkové, klan
  4. bot., zool.čeleď zvířat či rostlin

Vyskytuje se v

run: run in sb's familybýt dědičný v čí rodině

business: family businessrodinný podnik

carrot: bot. carrot familymiříkovité, mrkvovité, okoličnaté čeleď

émigré: émigré familiesrodiny emigrantů

family: immediate familynejbližší rodina

hemp: hemp familykonopovité rostliny

herring: the herring familysleďovití

holly: the holly familycesmínovité čeleď

house: (small) family houserodinný domek

parent: single/one parent familyneúplná rodina jen s 1 z rodičů

relationship: family relationshipsrodinné vztahy

royal: royal familykrálovská rodina

single parent: single parent familyneúplná rodina/domácnost pouze s 1 z rodičů

sunflower: bot. sunflower familyhvězdnicovité čeleď

take: take sb into one's own familypřijmout za vlastního, adoptovat koho dítě

tie: have family ties to sthmít rodinné vazby k čemu

way: in a family waytěhotná

how: How's your family?Jak se daří rodině?, Jak se má rodina?

člen: family memberčlen rodiny

dům: family houserodinný dům

kořen: origin, roots of sth, původ osoby roots, family, originkořeny čeho

královský: royal familykrálovská rodina

plánovaný: family planning, planned parenthoodplánované rodičovství

poměr: family relationshippříbuzenský poměr

rodina: family of threetříčlenná rodina

rodinný: family doctorrodinný lékař

rodový: family systemrodové zřízení

setkání: family gathering/get-togetherrodinné setkání

strana: paternal/maternal, řidč. from the father's/mother's side (of the family)z otcovy/matčiny strany příbuzný

chudý: the poorest familiesnejchudší rodiny

nejbližší: immediate/closest friend/familynejbližší přítel/rodina

pocházet: She comes from a rich family.Pochází z bohaté rodiny.

příbuzenský: family relationshipspříbuzenské vztahy

slavnost: family celebrationrodinná slavnost

tradice: carry on the family traditionpokračovat v rodinné tradici

typ: family manrodinný typ (muže)

ovce: the black sheep of the familyčerná ovce rodiny