Hlavní obsah

directly [dɪˈrektlɪ or daɪ-]

Vyskytuje se v

credit: direct creditbezhotovostní úhrada mzdy ap.

debiting: direct debitingplatba převodem z účtu, přímé inkaso

deposit: direct depositpřímý vklad, bezhotovostní úhrada mzdy ap.

direct: direct flightpřímý let, přímá letecká linka

direct: direct dialingpřímé vytáčení bez spojení přes operátora

direct: tech. direct-injecteds přímým vstřikováním motor ap.

direct: ling. direct speechpřímá řeč

hit: take a direct hitdostat přímý zásah

object: ling. direct objectpřímý předmět

direct: measures directed at ...opatření zaměřená na ...

bezhotovostní: bezhotovostní placenícashless payment, svolením k inkasu direct debit

daň: přímá/nepřímá daňdirect/indirect tax

prezident: (přímá) volba prezidenta(direct) presidential election

proud: střídavý/stejnosměrný proudalternating/direct current, zkr. AC/DC

přímo: přímo úměrně čemuin (direct) proportion to sth

přímo: mat. přímo úměrnýdirectly proportional

přímý: ling. přímá řečdirect speech

přímý: mat. přímá úměradirect proportion

přímý: žel. přímý vlakdirect/through train

přímý: sport. přímý volný kopdirect free kick

řeč: ling. (polo)přímá řeč(semi-)direct speech/AmE discourse

stejnosměrný: stejnosměrný prouddirect current, zkr. DC, dc

úměra: mat. přímá/nepřímá úměradirect/inverse proportion

úměrný: mat. přímo/nepřímo úměrnýdirectly/inversely proportional/related

vlak: osobní/přímý vlakpassenger/direct train

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbynational/early/direct/general elections

volný: sport. přímý volný kop v kopanédirect free kick

režírovat: Film režíroval ...The film was directed by ...

úměrnost: mat. přímá úměrnostdirect proportion

zamířit: zamířit své snahy kamdirect one's efforts to sth