Hlavní obsah

directly [dɪˈrektlɪ or daɪ-]

Vyskytuje se v

debiting: direct debitingplatba převodem z účtu, přímé inkaso

directly: mat. directly proportionalpřímo úměrný

object: ling. direct objectpřímý předmět

bezhotovostní: cashless payment, svolením k inkasu direct debitbezhotovostní placení

čára: hovor. as the crow flies, by the most direct routevzdušnou čarou

daň: direct/indirect taxpřímá/nepřímá daň

prezident: (direct) presidential election(přímá) volba prezidenta

proud: alternating/direct current, zkr. AC/DCstřídavý/stejnosměrný proud

přímo: in (direct) proportion to sthpřímo úměrně čemu

přímý: direct speechling. přímá řeč

řeč: (semi-)direct speech/AmE discourseling. (polo)přímá řeč

stejnosměrný: direct current, zkr. DC, dcstejnosměrný proud

úměra: direct/inverse proportionmat. přímá/nepřímá úměra

úměrný: directly/inversely proportional/relatedmat. přímo/nepřímo úměrný

vlak: passenger/direct trainosobní/přímý vlak

volba: national/early/direct/general electionscelostátní/předčasné/přímé/všeobecné volby

volný: direct free kicksport. přímý volný kop v kopané

režírovat: The film was directed by ...Film režíroval ...

úměrnost: direct proportionmat. přímá úměrnost

zamířit: direct one's efforts to sthzamířit své snahy kam

direct: direct flightpřímý let, přímá letecká linka