Hlavní obsah

debiting [ˈdebɪtɪŋ]

Vyskytuje se v

debiting: direct debitingplatba převodem z účtu, přímé inkaso

note: ekon. debit notevrubopis, oznámení o dlužné částce odběrateli nezaplaceného zboží ap.

bezhotovostní: cashless payment, svolením k inkasu direct debitbezhotovostní placení

platební: payment card, debetní debit cardplatební karta

připsat: charge sth to sb, debit sb's accountekon. připsat co k tíži (účtu) koho

vrub: charge/debit sth to sb's accountpřipsat/přičíst co na vrub komu jeho účtu

debit: debit sb's accountzatížit čí účet částkou, připsat na vrub čího účtu