Hlavní obsah

immediately [ɪˈmiːdɪətlɪ]

Spojka

  • jakmile, hned jakLet me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

Vyskytuje se v

family: immediate familynejbližší rodina

immediately: immediately concern sthpřímo se týkat čeho

occupancy: (for) immediate occupancyihned volný/k nastěhování, nastěhování možné ihned byt k pronájmu ap.

get: Get him here immediately.Okamžitě ho sežeň.

bezprostřední: in (the) immediate proximity of/to sthv bezprostřední blízkosti čeho

prodlení: without delay, promptly, immediatelybez prodlení

těsně: just/immediately before sthtěsně před čím časově

váhání: without hesitation, unhesitatingly, immediately, bez rozmyšlení without a second thoughtbez váhání

nejbližší: immediate/closest friend/familynejbližší přítel/rodina

přivést: Get him here immediately.Okamžitě ho sem přiveď.

rodina: immediate familynejbližší rodina

těsný: immediate neighbourhood/vicinitytěsné sousedství

immediate: immediate cause of deathbezprostřední příčina smrti