Hlavní obsah

tento

Zájmeno

  1. (ten) this(tito) these(samostatně) this onetito lidéthese peopletouto dobouby now, at the moment
  2. toto, tohle hovor.(právě ono) this (is what)

Vyskytuje se v

tento: právě ono this (is what)toto, tohle

cesta: in this way, c!tímto hereby, by this meanstouto cestou

doba: by nowtouto dobou

chvíle: at the momentv tuto chvíli

od, ode: from this moment on, dále hereafterod tohoto okamžiku

ohled: in this respectv tomto ohledu

směr: in every/no/this respectv každém/žádném/tomto směru

účel: for this purposek tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelem

adresa: Send it to this address.Pošlete to na tuto adresu.

co: What kind of question is this?Co je tohle za otázku?

druh: of this kindtohoto druhu

hradit: This treatment is not covered by health insurance.Toto léčení pojišťovna nehradí.

jeho: These shoes are his.Tyto boty jsou jeho.

ještě: These are even better.Tyto jsou ještě lepší.

jet: Does this bus go to ... ?Jede tenhle autobus do ...?

koncem: later this monthkoncem tohoto měsíce

létat: These birds don't fly.Tito ptáci nelétají.

letět: This style is out (of fashion).Tento styl už neletí.

levý: I am hopeless/really bad at this.Na tohle jsem levej.

měsíc: later this month, at the end of this monthkoncem tohoto měsíce

můj, má, mé, moje: These are mine.Tyhle jsou moje.

namluvit: Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?Kdo ti tohle namluvil?

obsadit: This seat is occupied/taken/not free.Tohle místo je obsazeno.

počítat: You have to allow for this possibility.Musíš počítat s touto možností.

předcházet: What preceded this decision?Co předcházelo tomuto rozhodnutí?

přeskočit: Skip this exercise.Tohle cvičení přeskoč.

případ: in this case/instancev tomto případě

rok: this/last/next/coming yeartento/minulý/příští/nadcházející rok

říct: Who told you this?Kdo Vám tohle řekl?

sedět: This colour suits you.Tahle barva ti sedí.

souviset: These things are closely connected/related.Tyto věci spolu úzce souvisí.

šířka: in these latitudesv těchto (zeměpisných) šířkách

tloustnout: This food is fattening.Po tomto jídle se tloustne.

trpět: I am not going to tolerate this., I won't stand for this.Tohle vám nebudu trpět.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: These are yours.Tyhle jsou tvoje.

týden: this/next/last weektento/příští/minulý týden

váš, vaše: This one is yours.Tento je váš.

vést: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

volný: Is this seat free?Je tohle místo volné? k sezení

vynechat: You left this sentence out.Tuhle větu jsi vynechal.

vyplnit: Fill in this form.Vyplňte tento formulář.

vyžadovat: This work requires precision.Tato práce vyžaduje přesnost.

zakázat: This area is out of bounds.Do této oblasti je vstup zakázán.

zařadit: How would you classify this plant?Kam byste zařadil tuto rostlinu?

zavazovat se: sb (hereby) undertakes, sb is (hereby) obligated/obliged to do sthkdo se (tímto) zavazuje k čemu

způsob: (in) this waytímto způsobem

by: by nowtouto dobou

certify: This is to certify that ...Tímto osvědčujeme, že ...

context: in this contextv této souvislosti

exact: this exact momentprávě v tento okamžik

instance: in this instancev tomto případě

moment: at this very momentprávě v tomto okamžiku

now: from now onod teď, od této chvíle

point: at this pointv tuto chvíli

present: up to the presentdoteď, do(po)sud, do současnosti, do tohoto okamžiku

response: This is in response to your...(Tímto) reaguji na váš... dotaz ap.

world: this worldtento život

available: This information isn't available.Tato informace není dostupná.

bear: I can't bear these people.Tyhle lidi nesnáším.

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

both: both of these womenobě tyto ženy

confined: The problem is not confined to China.Tento problém se netýká jen Číny.

date back: This law dates back to the 15th century.Tento zákon vznikl již v 15. stol.

debate: This issue was widely debated.O této věci se zeširoka debatovalo.

earlier: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

enough: I have had enough of these people.Už mám dost těchhle lidí.

fit: This lid doesn't fit.Tohle víčko nepasuje.

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

have: We haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.

instant: your letter of the 6th instantváš dopis ze šestého tohoto měsíce

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

last: This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.

later: later this week/monthkoncem tohoto týdne/měsíce

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

month: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

preventable: The disease is preventable.Této nemoci se dá předcházet.

proof: This whiskey is 86 proof.Tato whisky má 43% alkoholu.

range: in this price rangev tomto cenovém rozpětí

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

seat: This van seats eight.Tento mikrobus je pro osm osob.

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

subject: Let's drop this subject.Opusťme toto téma.

take: Take this with you.Tohle si vezmi s sebou.

tamten: vzdálenější ze dvou this one - that onetento - tamten

that: for that reasonz tohoto důvodu

them: Our boy doesn't eat them ones.Náš kluk tyhle nejí.

these: These are my children.To(to) jsou moje děti.

those: Those look better than these.Tamty vypadají lépe než tyto.

unasked: These questions went unasked.Tyto otázky nikdo nepoložil., Na toto se nikdo nezeptal.

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

very: in this very houseprávě v tomto domě

yours: Are these yours?Jsou tyhle tvoje?

dearie: Dearie me!Proboha!, No tohle!, To mě podrž!, Páni!, Jémine!