Hlavní obsah

instance

Vyskytuje se v

lower: lower courtsoud nižší instance

original: práv. original jurisdictionjurisdikce v první instanci

příklad: na příkladfor example/instance

příklad: uvést komu příklad čehogive sb an example of sth, give sb a for instance

uvést: uvést příkladgive an example, hovor. give a for instance, čeho exemplify sth

případ: v tomto případěin this case/instance