Hlavní obsah

trpět

Nedokonavé sloveso

  1. (snášet bolest ap.) čím suffer, be suffering from sthtrpět hlademsuffer (from) hunger, be starving
  2. (tolerovat) co tolerate, put up with(vystát) stand for sthTohle vám nebudu trpět.I am not going to tolerate this., I won't stand for this.

Vyskytuje se v

cukrovka: suffer from diabetestrpět cukrovkou

samomluva: He talks to himself.Trpí samomluvou.

zácpa: suffer from/have constipation, be constipatedtrpět zácpou

bilious: feel bilioustrpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníku

stand for: sb will not stand for sthkdo nebude dále trpět co

pain: He suffers from back pain.Trpí bolestmi zad.

trpět: suffer (from) hunger, be starvingtrpět hladem