Hlavní obsah

jeho

Zájmeno

  • patřící mužihis(za podst. jménem) of hisJe to jeho auto?Is it his car?Tyto boty jsou jeho.These shoes are his.jeho dobrý přítela good friend of hisTo je jeho věc.That's his business.Filmy to je jeho. má je rádHe is much into films., AmE slang. Movies are his bag.jeho výsostHis Majesty

Zájmeno

  • patřící dítětiits

Zájmeno

  • v důrazuhimJeho dovnitř nepouštěj.Don't let him in.

Vyskytuje se v

advisable: it is advisable to ...doporučuje se, je záhodno/radno ...

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

be: there is/there areje/jsou, existuje/existují co/kdo

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

different: know differentvědět, že to je jinak

eater: meat-eatermasožravec i člověk, člověk, který jí maso ne vegetarián

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

far: so far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známo

knowledge: to my best knowledgepokud vím, pokud je mi známo

lack: sth is lackingnedostává se, je nedostatek čeho

a, an: He is a teacher.Je učitel(em).

about: I'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.

abundant: Fish is abundant here.Je zde hojnost ryb.

acquaintance: I made his acquaintance in ...Seznámil jsem se s ním v...

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

actuate: He was actuated by desire.Hnala ho touha.

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

airport: I will pick him up at the airport.Vyzvednu ho na letišti.

all: He knows all about them.Ví o nich všechno.

all right: Are you feeling all right?Je vám dobře?

almost: It's almost ready.Je to skoro hotové.

another: He is another Maradona.Je to druhý Maradona.

anybody: Is there anybody here?Je tady někdo?

ask: ask sb the timezeptat se koho kolik je hodin

avail: All his efforts were to no avail.Všechno jeho snažení bylo zbytečné.

awfully: I am awfully sorry.Je mi to hrozně líto.

back: He shouted back at them.Zakřičel na ně zpátky.

balm: It's balm to the soul.To je balzám pro duši.

bargain: It's a real bargain.To je skoro zadarmo.

basket case: Their economy is a basket case.Jejich ekonomika je úplně v háji.

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

bed: He is confined to bed.Je upoutaný na lůžko.

bedfellow: They are strange bedfellows.Je to zvláštní dvojice/pár.

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

begin: Well begun is half done.S chutí do toho a půl je hotovo.

better: He was all the better for it.Jen mu to prospělo., Bylo to pro něj jen dobře.

between: What is the difference between them?Jaký je mezi nimi rozdíl?

beyond: That's beyond me/my understanding.To je nad mé chápání.

blame: Who is to blame?Čí je to vina?, Kdo za to může?

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

blow: He blew on his tea to cool it.Fouknul do čaje, aby ho zchladil.

booby trap: His car has been booby-trapped.Do jeho auta někdo nastražil bombu.

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.

bring up: He was brought up by his grandma.Vychovala ho babička.

British: He's British.Je to Brit.

busy: Hang up, the line is busy.Zavěste, je obsazeno.

but: She could not but congratulate him.Nemohla jinak, než mu gratulovat.

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.

can: He can't have done it.On to nemohl udělat.

capable: He is capable of anything.Je schopný všeho.

care: He doesn't care about it.Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.

chance: What are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?

charge: They are my charges.Mám je na starost.

chilly: I feel chilly.Je mi zima.

choice: It's your choice.Volba je na tobě.

cold: I am cold.Je mi zima.

come on: She's coming on well.Jde jí to dobře., Vede si dobře. dělá pokroky

concern: What concern is it of yours?Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

crazy: This is getting crazy.Tohle už je úplně na hlavu. absurdní ap.

criminal: It's a criminal waste.To je trestuhodné plýtvání.

customary: It's customary to ...Je zvykem ...

cut: He cut his (first) tooth.Prořezal se mu první zub. dítěti

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

dark: It is already dark.Už je tma.

date: What is the date today?Kolikátého dnes je?