Hlavní obsah

wait [weɪt]

Sloveso

  1. for sb/sth čekat, počkat na koho/coJust you wait.Jen počkej. a uvidíšWho are you waiting for?Na koho čekáte?keep sb waitingnechat koho čekat
  2. Wait a minute/second.Počkej (chvíli)/moment.
  3. on sb obsluhovat koho zákazníka ap.

Vyskytuje se v

black and white: černé na bílémin black and white

minute: moment, počkatwait a minute

wait: nemoci se dočkat čehocannot wait to do sth

white: běloši, bílíwhites

white-collar: bílý límečekwhite collar

admiral: bělopásek dvouřadýwhite admiral

blood count: množství/počet červených/bílých krvinekred/white blood count

bread: bílý/tmavý/grahamový chlébwhite/brown/graham bread

chalk: bílý jako křída, křídově bílýchalk white

collar: úředníkwhite-collar (worker)

corpuscle: červené/bílé krvinkyanat. red/white (blood) corpuscles

dead: mrtvolně bílý barvadead white

female: černoška/běloškablack/white female

flag: vyvěsit bílou vlajku vzdát se ap.raise the white flag

list: pořadník (čekatelů)waiting list

night: bezesná noc kdy nemůže člověk spátwhite night

pearl: perlová bělobapearl white

pepper: černý/bílý pepřblack/white pepper

rhinoceros: nosorožec tuponosýwhite rhinoceros

robe: muž oděný v bílémwhite-robed man

sale: výprodej domácího prádla ložního ap.white sale

satin: atlasová běloba v papírenstvísatin white

stork: čáp bílýwhite stork

sturgeon: jeseter bílýzool. white sturgeon

sugar: rafinovaný cukrwhite sugar

veined: bělásek řepkovýzool. green-veined white

waiting: čekací dobawaiting time

waiting list: pořadník čekatelů na operacisurgical waiting list

white-knuckle: = pouťová atrakce nabízející děsivou a zároveň vzrušující jízdu horská dráha, centrifuga ap.white-knuckle ride

winged: bělokřídlýwhite-winged

woman: černoška/běloška/Asiatkablack/white/yellow woman

be: Na koho čekáte?Who are you waiting for?

disposed: Moc se mi nechtělo čekat.I wasn't disposed to wait.

except: Nedá se dělat nic jiného než čekat.Nothing more to do except wait.

finish: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

from: chléb z bílé moukybread made from white flour

her: Počkej na ni.Wait for her.

keep: Nenechávej ho čekat.Don't keep him waiting.

long: Čekal jsem mnohem déle.I waited much longer.

male: bělochwhite male

outside: Čekal před obchodem.He waited outside the shop.

seat: Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restauracíWait to be seated, please.

see: Počkej a uvidíš.Wait and see.

till: Musí čekat až do pondělka.He has to wait till Monday.

waiting game: takticky vyčkávat, prodlužovat to, uplatňovat vyčkávací taktikuplay the/a waiting game

bělásek: bělásek zelnýcabbage white, large white

běloch: bělošithe whites, white people

bílý: bílé vínowhite wine

čekat: nechat koho čekatkeep sb waiting., hovor. have sb cooling his heels

dočkat se: nemoci se dočkat čehocannot/can hardly wait to do sth

dům: Bílý důmWhite House

dvorní: dvorní dámalady-in-waiting, svobodná maid of honour

chléb: bílý/tmavý chlébwhite/brown bread

káva: káva s mlékemwhite coffee, coffee with milk

krvinka: bílá krvinkawhite corpuscle, leukocyte

lež: nevinná/milosrdná lež dobře míněnáwhite lie

nechat: nechat koho čekatkeep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, odložením na jindy put sb off, stand up

prádlo: bílé domácí prádlowhite goods, household linen

slepecký: slepecká hůlwhite stick

slída: světlá slídamuscovite, white mica

spodina: bělošská spodina v USAwhite trash

stání: Zákaz stáníNo Parking/Waiting

stříbřitě: stříbřitě bílýsilver-white

treska: treska bezvousá/merlangwhiting

víno: červené/bílé vínored/white wine

vlajka: bílá vlajka znamení kapitulacewhite flag

zelí: hlávkové/červené/bílé zelíhead/red/white cabbage

žralok: žralok bílý/lidožravý(great) white shark, man-eater, man-eating shark

aby: Už aby tu byli.I can't wait for them to come.

: Počkám, až přijde.I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.

dojíst: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Wait your turn.

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.I'll wait until you come.

chvilka: Počkej chvilku!Wait a second!

když: Když bude pršet, počkám.If it rains, I will wait.

kopírování: barevné/černobílé kopírovánícolour/black and white copying

mít: Měl bys(te) počkat.You should wait.

accident: zdroj budoucích problémů, průšvih na spadnutían accident waiting to happen

než: Počkej, než přijdu.Wait till I come., Wait for me to come.

počkat: Počkejte chvilku!Wait a minute!, Hold on!

podržet: A teď se podrž(te)!Wait for it!

před, přede: Počkám před bankou.I will wait outside the bank.

překvapit: Nech(te) se překvapit! počkejte siWait for it!

stačit: Počkej, nestačím ti!Wait, I can't keep up (with you)!

stát: stát ve frontěbe queuing up, wait in a queue/AmE line, na co queue for sth

uvidět: Nemůžu se dočkat, až to uvidím.I can't wait to see it.

: Čekám tu už hodinu.I've been waiting here for an hour.

věčnost: Čekám tady věčnost.I've been waiting here for ages.

však: Však počkej!Just (you) wait!

vyčkat: Vyčkej času.Wait for it.

černý: černé na bílémin black and white

křída: bílý jako křída(as) white as chalk

sníh: bílý jako sníhsnow-white, as white as snow

soudný: čekat až do soudného dnewait till kingdom come

stěna: bledý jako stěnaas white/pale as a sheet

trpělivost: Trpělivost přináší růže.Good things come to those who wait.

želízko: želízko v ohnido koho se vkládají naděje hovor. a (great) white hope