Hlavní obsah

znát

Nedokonavé sloveso

  1. (mít vědomost ap.) co know sth(dobře) be familiar with sth, be no stranger to sthNeznám cestu.I don't know the way.
  2. (osobu) koho know sb, be familiar with sbJak dlouho už ho znáš?How long have you known him?
  3. (umět) co know how to do sth(mistrně) master sth, be skilled in/at sth(cizí jazyky) speak sth
  4. být znát (být vidět) show, be visiblebýt znát (zřetelně) be obvious
  5. dát znát (projevit) co show sthdát znát (jevit známky) show marks of sthNedal by to na sobě znát.He wouldn't show (it).

Vyskytuje se v

znát: být vidět show*, be* visible, zřetelně be* obviousbýt znát

doslech: know sth by hearsayznát co z doslechu

důvěrně: have an intimate acquaintance with sbznát koho důvěrně

muset: He needn't know it.Nemusí to znát.

vidění: know sb by sightznát koho (jen) od vidění

však: You know what he is like!Však ho znáš!

znát se: Do you know each other?, Have you met before?Znáte se?

bota: know sth like the palm of one's hand, know sth inside outznát co jako své boty

acquaintance: have an acquaintance with sbznát koho

acquainted: be acquainted with sbznát se s kým

familiar: be familiar with sth(dobře) znát co, vyznat se v čem, být (dobře) obeznámen s čím

hearsay: know sth by hearsayznát co z doslechu

ignorant: be ignorant of sthneznat co, nevědět o čem, nebýt si vědom čeho, nebýt obeznámen s čím

strange: be strange to sthnevyznat se kde, v čem, být nezkušený v čem/nový kde, nebýt zvyklý na co, neznat (ještě) co

stranger: be strangersneznat se (vzájemně) dva lidé

unfamiliar: be unfamiliar with sthneznat (příliš) co, nevyznat se v čem

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

do: You know her, don't you?Znáte ji, že ano?

each: We hardly know each other.Sotva se známe.

hardly: I hardly know him.Skoro ho neznám.

know: I have known him for years.Znám ho už roky.

way: Do you know the way to ...?Znáte cestu do ...?

well: I don't know him well.Moc dobře ho neznám.

would: You wouldn't know her.Tu určitě neznáš.

back: know sth like the back of one's handznát co jako svoje boty

countenance: keep one's countenancezachovat klid, nedat na sobě nic znát

neznat se: Stop it or I won't be responsible for my actions!Nech toho, nebo se neznám!