Hlavní obsah

possible [ˈpɒsɪbəl]

Přídavné jméno

  1. možnýIt is possible that ...Je možné, že ...
  2. as ... as possible co nej- nejvyšší možnou měrouas soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

Vyskytuje se v

as: co nej ...as ... as possible

haste: co nejrychlejiwith all (possible) haste

make: umožnit comake sth possible

many: co nejvíce, kolik jen jde čehoas many as possible

soon: co nejdříveas soon as possible

fast: co nejrychlejias fast as possible

it: Je možné, že ...It's possible that ...

long: co nejdéleas long as possible

much: s co největší trpělivostíwith as much patience as is possible

whenever: Vyhnul se konfliktu, kdykoli to bylo možné.He avoided conflict whenever possible.

would: Bylo by to možné?, Šlo by to?Would it be possible?

co: co nejdříveas soon as possible, zkr. asap

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

možný: všechno možnéall sorts of/kinds of/possible things

nejlepší: co nejlepší ...the best possible ...

nejpozději: co nejpozdějias late as possible

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

blízký: co nejbližšías close as possible

copak: Copak je to vůbec možné?Is it possible at all?

jít: To nejde. nelzeIt isn't possible., It's impossible., It can't be done.

levný: co nejlevnějšías cheap as possible

možno: pokud možnoif possible, hovor. if poss

nejméně: co nejméněas little as possible

possible: Je možné, že ...It is possible that ...