Hlavní obsah

likely [ˈlaɪklɪ]

Příslovce

  • pravděpodobněBrE as likely as notvelice pravděpodobně, nejspíšmost likelys největší pravděpodobností

Vyskytuje se v

bull: like a bull in a china shopjako slon v porcelánu chovat se, pohybovat se

cake: sell like hot cakesjít na dračku zboží

cat: look like something the cat dragged invypadat jako čuně

Cheshire cat: smile like a Cheshire catkřenit se od ucha k uchu

clockwork: like clockworkjako hodinky, jako po drátku hladce, bez problémů

crazy: like crazyjako pominutý/divý/šílený, o věci ohromně

duck: (like) water off a duck's backjako házet hrách na stěnu

feel: feel like doing sthmít chuť, chtít dělat co dát si ap.

gangbuster: (like) gangbustersna plný plyn/plné obrátky, skvěle, jedna radost

glove: fit like a glovepadnout jako ulitý

hawk: watch sb like a hawksledovat koho jako ostříž

hell: like hellprdlajs, leda houby

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

just: just likezrovna tak jako

light: go out like a lightodpadnout, padnout jak špalek, vytuhnout usnout

like: what is sb/sth likejak vypadá, jaký je kdo/co

like: It's just like her/him.To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.

like: There is nothing like ...Není nad ...

like: sb would like to do sthkdo by(ch) rád udělal co, chtěl by, přál by si dělat co

like: would you like sth(ne)chtěl bys(te) co, (ne)dal by sis co nabídka, návrh

like: if you likejestli chceš/chcete

like: sb's likesčí záliby, oblíbené činnosti/věci, co má kdo rád

like: and the likea tak podobně

like: like anything/crazy/madjak(o) šílenec/blázen/smyslů zbavený/utržený z řetězu pracovat ap.

like: the likes of sblidé typu koho, takoví (lidé) jako kdo povahou, významem ap.

like: (as) like as notpravděpodobně, asi, nejspíš

like: like this/that/sotakto, takhle tímto způsobem

like: more likespíš, lépe řečeno

look: look (like)vypadat jak i budit dojem ap.

make: make like sb/sthdělat jakoby/jakože co, hrát si na, napodobovat koho/co

shot: like a shotokamžitě, bez váhání

suspiciously: suspiciously likesth spíš(e) jako co vypadat ap.

thumb: stick out like a sore thumbbýt jako pěst na oko, vyčnívat, být výrazný

ton: come down on sb like a ton of brickspodat si koho, došlápnout si na koho

wildfire: spread like wildfirešířit se rychlostí blesku/jako lavina

best: the best likednejoblíbenější který se nejvíce líbí

come: come to like sbzačít mít rád, postupně si oblíbit koho

dearly: would dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)

doll: doll likejako panenka s dětským vzhledem

have: I feel like having a swim.Zaplaval bych si.

kid: kid-likedětinský

like: feel like doing sthmít chuť, chtít se co komu

like: like sth bettermít co raději, víc se líbit co komu

liking: take a (great) liking to sbvelice si oblíbit, zamilovat si koho

liking: have a liking for sthmít rád co

magic: like magicjako zázrakem

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

this: like thistakhle při předvádění

water: spend money like waternezřízeně utrácet, rozhazovat peníze zbytečně

would: Would you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka

be: It is likely that ...Je pravděpodobné, že ...

be: It was him she didn't like.To jeho neměla ráda.

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

better: I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

do: Do you like it?Líbí se ti to?

do: I like it. So do I.Líbí se mi to. Mně také.

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

feel: It feels like mud.Na omak je to jako bahno.

feel: I feel like going to bed.Šel bych nejraději spát.

feel: Do you feel like a cup of tea?Nedal byste si čaj?

ice: feel like icebýt ledový studený

it: I like it here.Líbí se mi tady.

like: What does she look like?Jak vypadá?

like: Do you like skiing?Lyžuješ rád?

like: anything you likecokoliv chceš

like: Did you like it?Líbilo se ti to?

like: I don't like the tea.Ten čaj mi nechutná.

like: I would like to know it.Rád bych to věděl.

like: my likes and dislikesco mám a nemám rád

like: with the likes of G.B.Shaws takovými lidmi jako G. B. Shaw

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

like: It opens like this.Otvírá se to takhle.

like: I'm sorry to intrude on you like this.Promiňte, že vás takhle ruším.

look: It looks like rain.Vypadá to na déšť.

look: What does he look like?Jak vypadá?

lot: I like you, a lot.Mám tě rád, moc.

make: He makes like a movie star.Dělá ze sebe hvězdu., Hraje si na filmovou hvězdu.

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

nothing: There is nothing like ...Není nad ...

ours: in a town like oursve městě jako je to naše

ourselves: people like ourselveslidé jako my

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

quite: I quite liked it.Celkem se mi to líbilo.

rain: It looks like rain.Zdá se, že bude pršet.

so: Hold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.

some: Would you like some more?Chcete ještě?