Hlavní obsah

next [nekst]

Číslovka

Příslovce

  • dále, pak, potomThe news is next.Následují zprávy.

Vyskytuje se v

moment: the next momenthned na to, vzápětí zmizel ap.

next: next to sb/sthvedle, (hned) u koho/čeho

next door: be next door to sthbýt hned vedle čeho jedna místnost vedle druhé ap.

but: next but onepřespříští, ob jeden

come up: Coming up (next) ...Následuje..., Ještě uvidíte... další pořad ap.

kin: next of kinnejbližší příbuzný/příbuzní

neighbour: next-door neighboursoused od vedle

sometime: sometime next weekněkdy příští týden

time: next/this timepříště/tentokrát

world: the next worldpříští život

early: early next monthzačátkem příštího měsíce

horizont: within a period of (next) sthv horizontu čeho časově

vedle: next to each other, bok po boku side by sidevedle sebe

zákonný: next friend, legal representativezákonný zástupce

zástupce: legal representative, nezletilého u soudu next friendzákonný zástupce

další: Next, please!Další, prosím!

hodit se: Is next week OK for you?, Does next week suit you?Hodí se ti to příští týden?

jet: When is the next train to Prague?Kdy jede nejbližší vlak do Prahy?

nejbližší: in the next few daysv nejbližší době

počátkem: early next weekpočátkem příštího týdne

příště: When you next see her ...Až ji potkáš příště ...

příští: next weekpříští týden

rok: this/last/next/coming yeartento/minulý/příští/nadcházející rok

týden: this/next/last weektento/příští/minulý týden

uvidět: See you next week.Uvidíme se příští týden.

vedlejší: (in the room) next door, in the adjacent roomve vedlejší místnosti

začátkem: early next monthzačátkem příštího měsíce

půl: Cleanliness is next to godliness.Čistota půl zdraví.

minute: the next minutevzápětí, hned nato