Hlavní obsah

příště

Příslovce

  • next (time)Až ji potkáš příště ...When you next see her ...pokračování příštěto be continued

Vyskytuje se v

hodit se: Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?

počátkem: počátkem příštího týdneearly next week

pokračování: pokračování příštěto be continued

příští: příští týdennext week

rok: tento/minulý/příští/nadcházející rokthis/last/next/coming year

týden: tento/příští/minulý týdenthis/next/last week

uvidět: Uvidíme se příští týden.See you next week.

začátkem: začátkem příštího měsíceearly next month

next: příštěnext time

sometime: někdy příští týdensometime next week

time: příště/tentokrátnext/this time

world: příští životthe next world

early: začátkem příštího měsíceearly next month

leave over: Nech to na příští týden.Leave it over until next week.

příště: pokračování příštěto be continued