Hlavní obsah

uvidět

Dokonavé sloveso

  1. (spatřit) koho/co see(zahlédnout) spot, sight sb/sth, catch sight of sb/sth(všimnout si) notice sb/sthNemůžu se dočkat, až to uvidím.I can't wait to see it.
  2. uvidět (se) (setkat se) s kým see, meet sb, see each otherUvidíme se příští týden.See you next week.
  3. (poznat) seePočkáme a uvidíme.We'll wait and see.Časem se uvidí.Time will tell.

Vyskytuje se v

teprve: That remains to be seen.To se teprve uvidí.

jakmile: The moment he saw me ...Jakmile mě uviděl ...

jen: The moment he saw me ...Jen co mě uviděl ...

sotva: The moment he saw me ...Sotva mě uviděl ...

těšit se: I am looking forward to seeing you.Těším se, až tě/vás uvidím.

nebo: ... or else!... nebo (uvidíš)! pohrůžka

come up: Coming up (next) ...Následuje..., Ještě uvidíte... další pořad ap.

get: get a look of sb/sthzahlédnout, uvidět, spatřit koho/co

sight: get a sight of sthzahlédnout, uvidět, spatřit co

delighted: I will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.

else: Behave, or else!Chovej se slušně, jinak uvidíš!

see: Wait and see.Počkej a uvidíš.

shall: as we shall seejak (ještě) uvidíme

uvidět: I can't wait to see it.Nemůžu se dočkat, až to uvidím.