Hlavní obsah

příště

Vyskytuje se v

hodit se: Is next week OK for you?, Does next week suit you?Hodí se ti to příští týden?

počátkem: early next weekpočátkem příštího týdne

pokračování: to be continuedpokračování příště

příští: next weekpříští týden

rok: this/last/next/coming yeartento/minulý/příští/nadcházející rok

týden: this/next/last weektento/příští/minulý týden

uvidět: See you next week.Uvidíme se příští týden.

začátkem: early next monthzačátkem příštího měsíce

next: next timepříště

sometime: sometime next weekněkdy příští týden

time: next/this timepříště/tentokrát

world: the next worldpříští život

early: early next monthzačátkem příštího měsíce

příště: to be continuedpokračování příště