Hlavní obsah

alone [əˈləʊn]

Přídavné jméno

  1. sám, samotný bez přítomnosti jinýchLeave me alone.Nechte mě na pokoji.
  2. sami, samotní

Příslovce

Vyskytuje se v

leave: nechat o samotě koho/coleave sb/sth alone

let: natož, neřkuli, nemluvě olet alone

all: Jsem úplně sám.I'm all alone.

nechat: nechat na pokoji koho/coleave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sth

pokoj: nechat koho na pokoji nerušit ap.leave sb alone

samota: nechat koho o samotěleave sb alone

teprve: co teprve natožlet alone

mě, mne: Nechal mne o samotě.He left me alone.

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.I cannot make a tea, let alone cook the dinner.

než: Než tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

sám: Nemůžeš tam jít sám.You can't go there alone.

samotný: Dítě zůstalo doma samotné.The child stayed home alone.

ubezpečit se: Ubezpečil se, že je sám.He made sure that he was alone.

zanechat: zanechat koho o samotěleave/let sb alone

alone: Nechte mě na pokoji.Leave me alone.