Hlavní obsah

vzít si

Dokonavé sloveso

  1. (sňatkem) koho marry sb, get married to sb, wed sbVezmeš si mě?Will you marry me?
  2. (dát si) have sth(nabídnout si) help osf to sthVezmi si.Have one., (posluž si) Help yourself.
  3. (získat) takeVezmu si den volno.I'll take one day off.
  4. vzít si na sebe (obléct si) put onvzít si na sebe (mít oblečené) wearCo si mám vzít na sebe?What shall I wear?

Vyskytuje se v

vzít si: vzít si na sebeobléct si put* on, mít oblečené wear*

hypotéka: vzít si hypotéku na důmtake out a mortgage

manžel: vzít si koho za manželamarry sb, get married to sb

ponaučení: vzít si ponaučení z čeholearn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experience

příklad: vzít si z koho/čeho příkladfollow sb's example, chtít napodobovat model osf on sb, take sb for an example

půjčka: vzít si půjčkutake out a loan

starost: vzít si koho/co na starosttake care/charge of sb/sth

stranou: vzít (si) koho stranoutake sb aside

svůj, svá, své, svoje: vzít si za své dítěadopt

ještě: Vezmi si ještě.Have some more.

taxi: vzít si taxitake a cab

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: Vezmu si tenhleten.I will take this one.

volno: vzít si pár dní volnotake a few days off

žena: vzít si koho za ženumarry sb, make sb one's wife

muška: vzít si koho/co na muškuzaměřit se na target sb, kritizovat ap. take aim at sb/sth

back: vzít si co zpátkytake sth back

charge: ujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kýmtake charge of sb/sth

married: vzít se, oženit se, vdát seget married

mortgage: vzít si hypotéku na cotake out a mortgage on sth

on: vzít si na sebe, obléknout siput on

relatively: relativně vzato s uvážením obdobných situacírelatively speaking

spliced: vzít se vstoupit do manželstvízast., hovor. get spliced

take: vzít si život, spáchat sebevraždutake one's own life

vzít: vzít (si)přinést někam take*, bring*

taste: ochutnat co, vzít si kousek čehohave a taste of sth

cab: vzít si taxitake a cab

first: Vzít si ho? Raději bych umřela!Marry him? I would die first!

must: Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...If you must go there take at least ...

off: vzít si nějaký čas volnotake some time off

while: Vzali se před časem.They married a while ago.