Hlavní obsah

exceeding [ɪkˈsiːdɪŋ]

Vyskytuje se v

exceed: exceed all expectationspřekonat všechna očekávání

exceed: exceed the budgetpřekročit rozpočet

exceed: exceed the speed limitpřekročit (maximální) povolenou rychlost

očekávání: předčit očekávánísurpass/exceed expectations

překročit: překročit svoji pravomocoverstep/exceed one's authority/powers

všichni, všechny, všechna: překonat všechna očekáváníexceed all expectations